อาคาร "เข่งติ่มซำ" คืออะไรนะ?

อาคารเข่งติ่มซำ

สวัสดีทุกท่านครับ ก่อนหน้านี้ "แมงปูด...การเครื่องครัว" มุ่งนำเสนอบทความสาระความรู้เกี่ยวกับเข่งติ่มซำ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารประเภทติ่มซำ มาบทความนี้แอดแมวจะนำเสนอเรื่องเบาๆ บ้าง โดยเรื่องนี้แอดแมวไปพบเจอมาจากอินเทอร์เน็ต เลยอยากนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร์ ได้เปิดตัวอาคาร 8 ชั้น ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 45 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราวๆ 1.5 พันล้านบาท) โดยอาคารนี้ถูกเรียกว่า "อาคารเข่งติ่มซำ" เนื่องด้วยรูปทรงของตัวอาคารมีความคล้ายคลึงกับลักษณะของ "เข่งติ่มซำ" ซึ่งอาคารนี้มีไว้สำหรับเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไอเดีย รวมถึงมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย อาทิเช่น การเข้าชมการบรรยายแบบออนไลน์ เป็นต้น

อาคารนี้ออกแบบโดยนักออกแบบชาวอังกฤษ Thomas Heatherwick

ที่มา : straitstimes.com