สินค้าเครื่องครัว "แมงปูด" ทั้งหมด

แมงปูด...การเครื่องครัว จำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องครัวหลากหลายประเภท ได้แก่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ ฝาเข่งติ่มซำ ภาชนะรองนึ่งติ่มซำสเตนเลส ที่ทิ่มหมูกรอบ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสไตล์เกาหลี (ได้แก่ ตะเกียบสแตนเลสสไตล์เกาหลี และช้อนยาวสแตนเลสสไตล์เกาหลี) ค้อนทุบเนื้อนุ่ม ตะขอแขวนเป็ดย่างสแตนเลส

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 44 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 49 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Stainless Steel Rim)

ราคาต่อหน่วย : 49 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Stainless Steel Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 52 บาท

เข่งติ่มซำสแตนเลส 5 นิ้ว (Dim Sum Stainless Steel Steamer 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches)

ราคาต่อหน่วย : 48 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 53 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Rim)

ราคาต่อหน่วย : 53 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 56 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 105 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 140 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches with Stainless Steel Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches)

ราคาต่อหน่วย : 140 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 12 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 12 inches)

ราคาต่อหน่วย : 175 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 14 inches)

ราคาต่อหน่วย : 290 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 16 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 16 Inches)

ราคาต่อหน่วย : 320 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 inches)

ราคาต่อหน่วย : 540 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 34 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 34 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 20 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 20 inches)

ราคาต่อหน่วย : 570 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 22 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 22 inches)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 44 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 38 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 38 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 6 inches)

ราคาต่อหน่วย : 48 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 105 บาท

ฝาเข่งติ่มซำสแตนเลส 8 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 8 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 220 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 10 inches)

ราคาต่อหน่วย : 140 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 12 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 12 inches)

ราคาต่อหน่วย : 175 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 14 inches)

ราคาต่อหน่วย : 290 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 16 นิ้ว (Dimsum Bamboo Steamer Lid 16 inches)

ราคาต่อหน่วย : 320 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 18 inches)

ราคาต่อหน่วย : 540 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 20 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 20 inches)

ราคาต่อหน่วย : 570 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 22 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 22 inches)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

แผ่นรังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Plate 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 26 บาท

แผ่นรังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11.5 ซม.) (Stainless Steel Steaming Plate 4.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 32 บาท

ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 16 บาท

ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 20 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (Dim Sum Paper 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 230 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (Dim Sum Paper 4 1/2 inches)

ราคาต่อหน่วย : 270 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 7 นิ้ว (Dim Sum Paper 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 450 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 10 นิ้ว (Dim Sum Paper 10 inches)

ราคาต่อหน่วย : 530 บาท

ฝากรวยสแตนเลส 5 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 5 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 3/4 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 3/4 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 65 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 55 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 8 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

เข่งติ่มซำสแตนเลส 8 นิ้ว (Dim Sum Stainless Steel Steamer 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 220 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 3/4 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 3/4 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 65 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 55 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

เตานึ่งติ่มซำ แบบระบบแก๊ส (Food Steaming Cabinet with Gas)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 3.5 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 3.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 44 บาท

ฝาซึ้งอลูมิเนียมขนาด 22 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 3.5 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 3.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 44 บาท

ตะแกรงรองนึ่งสแตนเลส 36 ซม. (Streamer Sieve Plate 36 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 160 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

ซองใส่ตะเกียบ 100 แผ่น

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

ถาดกระบะโชว์อาหารสด สแตนเลส (Stainless Steel Raw Meat and Seafood Tray)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะแกรงรองนึ่งสแตนเลส 40 ซม. (Streamer Sieve Plate 40 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 200 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 20 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 20 inches Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 620 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 7 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม (Dim Sum Square Bamboo Steamer Basket 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 inches Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 590 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่แบบสั่งทำ

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว แบบสี่เหลี่ยม (Dim Sum Square Bamboo Steamer Basket 6 inches)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

ฝากรวยสแตนเลส 8 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 8 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 220 บาท

ตู้นึ่งอาหาร ซาลาเปา ขนมจีบ ติ่มซำ ระบบไฟฟ้า 1 ประตู (Electric Food Steaming Cabinet 1 Door Dimsum Salapao Steaming Dumpling)

ราคาต่อหน่วย : 18,000 บาท

เตานึ่งติ่มซำขนาด 18 รู

ราคาต่อหน่วย : 38,000 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 4 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 44 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวตัด 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

ซึ้งอลูมิเนียมขนาด 24 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 2,100 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 22 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 22 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 10 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 9 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 9 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 170 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Mao Bamboo Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Hong Kong Style)

ราคาต่อหน่วย : 65 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 170 บาท

เข่งติ่มซำสแตนเลส 9 นิ้ว (Dim Sum Stainless Steel Steamer 9 inches)

ราคาต่อหน่วย : 255 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส 2 ชั้น (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 85 บาท

ซองใส่ตะเกียบฉีก (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 65 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส 2 ชั้น (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 85 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 6 inches)

ราคาต่อหน่วย : 75 บาท

ฝากรวยสแตนเลส 9 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 9 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 255 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 12 นิ้ว (Dim Sum Paper 12 inches)

ราคาต่อหน่วย : 580 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 75 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 10 inches)

ราคาต่อหน่วย : 240 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 170 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 8 นิ้ว (Dim Sum Paper 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 490 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 12 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 12 inches)

ราคาต่อหน่วย : 310 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน สีน้ำตาล (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 55 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 7 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 77 บาท

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 16 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 16 Inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 370 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว ขอบสแตนเลส (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches with Stainless Steel Rim)

ราคาต่อหน่วย : 140 บาท

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 7 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 77 บาท

ซึ้งอลูมิเนียมขนาด 20 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 570 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 14 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 340 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 7 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 7 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย : 97 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวโต 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ตะขอแขวนเป็ดย่าง ตะขอแขวนไก่ต้ม สเตนเลส 27 ซม. (Stainless Steel Duck Hook 27 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 130 บาท

ตะขอแขวนเป็ดย่าง ตะขอแขวนไก่ต้ม สแตนเลส 34 ซม. (Stainless Steel Duck Hook 34 cm)

ราคาต่อหน่วย : 170 บาท

ที่คีบขนม / ซาลาเปา

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เครื่องสไลซ์ผัก

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

แม่พิมพ์เกี๊ยวซ่า (Gyoza Mold)

ราคาต่อหน่วย : 70 บาท

ค้อนทุบเนื้อสัตว์สเตนเลส (Stainless Steel Meat Tenderizer หรือ Stainless Steel Meat Hammer)

ราคาต่อหน่วย : 300 บาท

ตะขอแขวนอาหารรูปตัวเอส สเตนเลส 8 นิ้ว (Stainless Steel S-Shaped Food Hook 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 52 บาท

ตะขอแขวนอาหารรูปตัวเอส สเตนเลส 6 นิ้ว (Stainless Steel S-Shaped Food Hook 6 inches)

ราคาต่อหน่วย : 48 บาท

ตะขอแขวนอาหารรูปตัวเอส สเตนเลส 7 นิ้ว (Stainless Steel S-Shaped Food Hook 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 50 บาท

ที่ปอกผักบุ้ง (Water Spinash Needle Knife)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

กระดาษห่อข้าวมันไก่

ราคาต่อหน่วย : 60 บาท

ถังอบเป็ดย่าง ถังอบหมูย่าง ถังอบไก่ย่าง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 ซม. (Charcoal Roasted Duck / Chicken / Red Pork Oven 70 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 25,000 บาท

แผ่นรองซิลิโคน ขนาด 50 ซม. (Silicone Grid Plate 50 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 220 บาท

พิมพ์เต้าหู้ หรือ พิมพ์เต้าหู้แผ่น (Tofu Mold or Tofu Cheese Mold)

ราคาต่อหน่วย : 270 บาท

ตะขอเกี่ยวไก่ต้มตะขอคู่ สเตนเลส 17.5 นิ้ว (Stainless Steel Double Boiled Chicken Hooks 17.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

ตะขอแขวนอาหารรูปตัวเอส สเตนเลส 5 นิ้ว (Stainless Steel S-Shaped Food Hook 5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 46 บาท

ตะหลิวเทปันยากิ

ราคาต่อหน่วย : 170 บาท

พิมพ์เต้าหู้ หรือ พิมพ์เต้าหู้แผ่น แบบไม้ (Tofu Mold or Tofu Cheese Mold)

ราคาต่อหน่วย : 800 บาท

ส้อมสแตนเลสสไตล์เกาหลี (Korean Stainless Steel Fork)

ราคาต่อหน่วย : 40 บาท

ตะเกียบสเตนเลสสไตล์เกาหลี (Korean Stainless Steel Chopsticks)

ราคาต่อหน่วย : 40 บาท

ช้อนสเตนเลสสไตล์เกาหลี (Korean Stainless Steel Spoon)

ราคาต่อหน่วย : 40 บาท

ถ้วยใส่ข้าวสไตล์เกาหลีพร้อมฝาปิด สแตนเลส (Stainless Steel Korean Rice Bowl with Cover)

ราคาต่อหน่วย : 270 บาท

กระบวยตวงสเตนเลส 10 ซีซี (Stainless Steel Ladle 10 cc)

ราคาต่อหน่วย : 170 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวโต 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่คว่ำชามก๋วยเตี๋ยวเดี่ยว สแตนเลส 9 นิ้ว (Stainless Steel Noodle Bowl Rack 9 inches)

ราคาต่อหน่วย : 780 บาท

อ่างอาหารสเตนเลส 10 ซม. 1/1 SUS 304

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ซองใส่ตะเกียบ 100 แผ่น

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

อ่างอาหารสเตนเลส 10 ซม. 1/2 SUS 304

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชุดเครื่องปรุง-ชุดพวงพริก สแตนเลส ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle-Shaped Stainless Steel Condiment Set)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ที่คว่ำชามก๋วยเตี๋ยวคู่ สแตนเลส 8 นิ้ว (Stainless Steel Noodle Bowl Rack 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 670 บาท

อ่างอาหารสเตนเลส 10 ซม. 1/3 SUS 304

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

อ่างอาหารสเตนเลส 10 ซม. 1/4 SUS 304

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ถาดนึ่งลูกชิ้นแคะสแตนเลส สำหรับหม้อก๋วยเตี๋ยวเบอร์ 48

ราคาต่อหน่วย : 480 บาท

อ่างอาหารสเตนเลส 10 ซม. 1/6 SUS 304

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

อ่างอาหารสเตนเลส 10 ซม. 1/9 SUS 304

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวตัด 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่ใส่ช้อนส้อม

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะกร้อลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ซองใส่ตะเกียบฉีก (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

ช้อนตักเครื่องปรุงสแตนเลส ขนาดใหญ่ 12 ชิ้น (Seasoning Stainless Steel Spoon With Big Size 12 pcs)

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

หม้อต้มซุป

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะเกียบสเตนเลสสไตร์จีน (Chinese Stainless Steel Chopsticks)

ราคาต่อหน่วย : 40 บาท

พิมพ์กดขนมจีน สแตนเลส 3.5 นิ้ว (Stainless Steel Fermented Rice Flour Noodles Mold 3.5 Inches)

ราคาต่อหน่วย : 380 บาท

ที่คว่ำชามก๋วยเตี๋ยวคู่ สแตนเลส 7 นิ้ว (Stainless Steel Noodle Bowl Rack 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ชุดเครื่องปรุงฝาสแตนเลส 4 ที่

ราคาต่อหน่วย : 325 บาท

กรวยกรอกก๋วยเตี๋ยว

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่คว่ำชามก๋วยเตี๋ยวเดี่ยว สแตนเลส 8 นิ้ว (Stainless Steel Noodle Bowl Rack 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 500 บาท

ชุดเครื่องปรุง-ชุดพวงพริก สแตนเลส ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square-Shaped Stainless Steel Condiment Set)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ช้อนตักเครื่องปรุงสแตนเลส ขนาดเล็ก 12 ชิ้น (Seasoning Stainless Steel Spoon With Small Size 12 pcs)

ราคาต่อหน่วย : 90 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 45 ซม. (BBQ Grill Stainless Steel Needle 45 cm)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่กดเนื้อสำหรับทำเบอร์เกอร์ / สเต็ก อลูมิเนียม (Aluminium Hamburger Press)

ราคาต่อหน่วย : 390 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 24 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 24 cm)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เครื่องหั่นเฟรนช์ฟรายส์ (Stainless Steel Potato Chipper)

ราคาต่อหน่วย : 1,600 บาท

ตะแกรงวางอาหารสแตนเลสแบบสี่เหลี่ยม มีขา ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร (Stainless Steel Drying Reseau With Support Size 60 x 40 cm)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 52 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 52 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

กระทะร้อนวงกลม 24 ซม. พร้อมฐานไม้รอง (Round Iron Hot Plate 24 cm with Wooden Base)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 30 ซม. (BBQ Grill Stainless Steel Needle 30 cm)

ราคาต่อหน่วย : 100 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 54 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 54 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 30 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 30 cm)

ราคาต่อหน่วย : 460 บาท

แท่นสไลซ์ผัก Benriner รุ่นเล็ก (Benriner Japanese Mandoline Slicer)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 22 ซม. (BBQ Grill Stainless Steel Needle 22 cm)

ราคาต่อหน่วย : 70 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 37 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 37 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 32 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 32 cm)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เข็มเย็บตูดเป็ด เหล็กเสียบตูดเป็ด ขนาด 17 ซม. (Stainless Steel Duck Needle 17 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 40 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 48 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 48 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 22 ซม. แบบไม่มีห่วง (BBQ Grill Stainless Steel Needle 22 cm)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 42 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 42 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

กระทะร้อนวงกลม 20 ซม. พร้อมฐานไม้รอง (Round Iron Hot Plate 20 cm with Wooden Base)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 46 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 46 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ขาตั้งแคลิฟอเนียโรล-เตมากิ 3 รู ดำ-แดง (Black-Red Temaki Sushi Holder with 3 Holes)

ราคาต่อหน่วย : 350 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวโต 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ชุดกระทะร้อนวงรี 24 ซม.

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะแกรงรองทงคัทซึ

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชุดกระทะร้อนวงรี 26 ซม.

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

หญ้าแต่งซูชิกล่องเล็ก

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชุดกระทะร้อนสี่เหลี่ยม 21 ซม.

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

หญ้าแต่งซูชิกล่องใหญ่

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ซองใส่ตะเกียบ 100 แผ่น

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

ขาตั้งแคลิฟอเนียโรล-เตมากิ 2 รู ดำ-แดง (Black-Red Temaki Sushi Holder with 2 Holes)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

ชุดกระทะร้อนสี่เหลี่ยม 25 ซม.

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะเกียบทอดเทมปูระ 45 ซม.

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

หม้อนาเบะ

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

หม้อนาเบะ อลูมิเนียม

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เตานาเบะ

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ขาตั้งแคลิฟอเนียโรล-เตมากิ 4 รู ดำ-แดง (Black-Red Temaki Sushi Holder with 4 Holes)

ราคาต่อหน่วย : 450 บาท

ชุดหม้อนาเบะดินเผา อูมิ

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวตัด 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ขวดโชยุอะคริลิคใส 75 มิลลิลิตร

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชะลอมญี่ปุ่น 16 ซม.

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ขวดโชยุอะคริลิคใส 190 มิลลิลิตร

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ถ้วยซุปมิโซะพร้อมฝาปิด ดำ-แดง (Miso Soup Bowl with Lid)

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

แท่นสไลซ์ผัก Benriner รุ่นเล็ก (Benriner Japanese Mandoline Slicer)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ถ้วยสี่เหลี่ยม โอโตชิ ดำ-แดง 11 ซม. (Black-Red Otoshi Bowl 11 cm)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามราเมน ดำแดง 7 1/2 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ซองใส่ตะเกียบฉีก (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

ช้อนราเมน ดำ-แดง (Black-Red Ramen Spoon)

ราคาต่อหน่วย : 30 บาท

ถาดเสริฟลายไม้ดำแบบหนา ขนาด 45 x 31.5 cm

ราคาต่อหน่วย : 260 บาท

ช้อนสั้นสไตล์ญี่ปุ่น ดำ-แดง (Japanese-Style Black-Red Short Soup Spoon)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะแกรงทงคัตสึ

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

เสื่อไม้ไผ่ม้วนซูชิ 24 ซม. (Bamboo Sushi Rolling Mat 24 cm)

ราคาต่อหน่วย : 70 บาท

เสื่อไม้ไผ่ม้วนซูชิ 27 ซม. (Bamboo Sushi Rolling Mat 27 cm)

ราคาต่อหน่วย : 90 บาท

ถังไม้ตีข้าว 45 ซม. (ญี่ปุ่น)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

มีดญี่ปุ่นสำหรับแล่ปลา ซาซิมิ ขนาด 10 นิ้ว (Japanese Knife For Cutting Fishes and Sashimi 10 Inch)

ราคาต่อหน่วย : 900 บาท

ถังไม้ตีข้าว 60 ซม. (ญี่ปุ่น)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะกร้าเทมปุระกลม

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

กระป๋องกาแฟปากกลม สแตนเลส พร้อมหูจับ เบอร์ 16 (Thai Style Stainless Steel Coffee Jug No. 16)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

กระป๋องรองถุงสแตนเลส ขนาด 3.5 นิ้ว มีหู

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

ฝาสแตนเลส หรือ ฝาครอบ ขนาด 18 ซม. (Stainless Steel Cover For Pan, Pot 18 cm)

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

ที่ตักน้ำแข็ง อย่างหนา แบบปากเหลี่ยม ขนาด 25 ซม. (Aluminium Ice Scoop Heavy Duty Square 25 Centimetre)

ราคาต่อหน่วย : 320 บาท

ที่ตักน้ำแข็ง อย่างหนา แบบปากเหลี่ยม ขนาด 21 ซม. (Aluminium Ice Scoop Heavy Duty Square 21 Centimetre)

ราคาต่อหน่วย : 280 บาท

ที่ตักน้ำแข็ง อย่างหนา แบบปากเหลี่ยม ขนาด 18 ซม. (Aluminium Ice Scoop Heavy Duty Square 18 Centimetre)

ราคาต่อหน่วย : 240 บาท

กระป๋องนึ่งขนมปัง สแตนเลส พร้อมฝาปิดและหูจับ (Thai Style Stainless Steel Bread Steamer Can)

ราคาต่อหน่วย : 176 บาท

กระป๋องกาแฟปากจีบ สแตนเลส พร้อมหูจับ เบอร์ 15 (Thai Style Stainless Steel Coffee Jug No. 15)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

กระป๋องกาแฟปากจีบ สแตนเลส พร้อมหูจับ เบอร์ 16 (Thai Style Stainless Steel Coffee Jug No. 16)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

ถุงชงกาแฟ ถุงชา ถุงชงกาแฟโบราณ, ถุงชงชาโบราณ ขนาด 5 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 40 บาท

กระป๋องกาแฟปากจีบ สแตนเลส พร้อมหูจับ เบอร์ 17 (Thai Style Stainless Steel Coffee Jug No. 17)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

ถุงชงกาแฟ ถุงชา ถุงชงกาแฟโบราณ, ถุงชงชาโบราณ ขนาด 6 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 45 บาท

กระป๋องกาแฟปากจีบ สแตนเลส พร้อมหูจับ เบอร์ 18 (Thai Style Stainless Steel Coffee Jug No. 18)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

กระทะทำไข่กระทะ สแตนเลส 17 ซม. (Stainless Steel Indochina Omelette / Fried Egg Pan 17 cm)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

กระป๋องกาแฟปากต่อ สแตนเลส พร้อมหูจับ เบอร์ 15 (Thai Style Stainless Steel Coffee Jug No. 15)

ราคาต่อหน่วย : 180 บาท

กระบวยตักน้ำร้อน สแตนเลส 3 นิ้ว (Stainless Steel Dipper)

ราคาต่อหน่วย : 100 บาท

ถุงชงกาแฟ ถุงชา ถุงชงกาแฟโบราณ, ถุงชงชาโบราณ ขนาด 3 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 37 บาท

กระป๋องกาแฟปากต่อ สแตนเลส พร้อมหูจับ เบอร์ 16 (Thai Style Stainless Steel Coffee Jug No. 16)

ราคาต่อหน่วย : 190 บาท

ที่ตักน้ำแข็ง อย่างหนา แบบปากเหลี่ยม ขนาด 27 ซม. (Aluminium Ice Scoop Heavy Duty Square 27 Centimetre)

ราคาต่อหน่วย : 360 บาท

ที่ตักน้ำแข็ง อย่างหนา แบบปากเหลี่ยม ขนาด 31 ซม. (Aluminium Ice Scoop Heavy Duty Square 31 Centimetre)

ราคาต่อหน่วย : 400 บาท

ฝากรวยสแตนเลส 5 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 5 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

กระป๋องรองถุงสแตนเลส ขนาด 3.5 นิ้ว มีหู

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

ฝาซึ้งอลูมิเนียมขนาด 22 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

กรวยโรยฝอยทอง สแตนเลส (Stainless Steel Cone-Shaped Fios de Ovos Cookware with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 100 บาท

ฝากรวยสแตนเลส 8 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 8 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 220 บาท

ซึ้งอลูมิเนียมขนาด 24 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 2,100 บาท

หม้อข้าวเกรียบ 3 ปาก

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

พิมพ์กดลอดช่อง สแตนเลส 5 นิ้ว (Stainless Steel Lod Chong Dessert Mould 5 Inches)

ราคาต่อหน่วย : 380 บาท

พิมพ์กดซาหริ่ม สแตนเลส 5 นิ้ว (Stainless Steel Sarim Dessert Mould 5 Inches)

ราคาต่อหน่วย : 380 บาท

กระป๋องนึ่งขนมปัง สแตนเลส พร้อมฝาปิดและหูจับ (Thai Style Stainless Steel Bread Steamer Can)

ราคาต่อหน่วย : 176 บาท

ที่ตัดเฉาก๊วย

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ฝากรวยสแตนเลส 9 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 9 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย : 255 บาท

กรวยกรอกขนมหวาน (Stainless Steel Cone For Liquid or Thai Sweet)

ราคาต่อหน่วย : 55 บาท

กระป๋องรองน้ำกะทิ (Stainless Steel Jug For Coconut Milk)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ซึ้งอลูมิเนียมขนาด 20 นิ้ว

ราคาต่อหน่วย : 570 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 18 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 18 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 20 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 20 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 22 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 22 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 24 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 26 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 26 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 28 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 28 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 30 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 30 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 32 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 32 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 34 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 34 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 36 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 36 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 38 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 38 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 40 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 40 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ที่ทิ่มหมูกรอบด้ามจับไม้ (Pork Skin Needle Cooking Hand Tool with Wooden Handle)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

ซองใส่ตะเกียบ 100 แผ่น

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

ตราชั่งจีน

ราคาต่อหน่วย : 900 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวตัด 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่ขอดเกล็ดปลาสไตล์จีน (Chinese Style Fish Scale Scraper)

ราคาต่อหน่วย : 200 บาท

ซองใส่ตะเกียบฉีก (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 80 บาท

แปรงขัดกระทะไม้ไผ่สไตร์จีน 12 นิ้ว (12 Inch Chinese Style Bamboo Washing Brush)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ไม้เสียบหมูหันสแตนเลส 16 นิ้ว (Stainless Steel Fork For Barbecued Suckling-pig 16 inches)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบัวหิมะ (Mooncake and Snow Skin Mooncake Press Mold)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

Clone of ที่ทิ่มหมูกรอบด้ามจับไม้ (Pork Skin Needle Cooking Hand Tool with Wooden Handle)

ราคาต่อหน่วย : 300 บาท

ตะเกียบฉีกไม้ไผ่หัวโต 24 ซม. (Disposable Bamboo Chopsticks 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

มีดปังตอจีนเบอร์ 1 (No.1 Stainless Steel Cleaver with Stainless)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 45 ซม. (BBQ Grill Stainless Steel Needle 45 cm)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่ทิ่มหมูกรอบด้ามจับไม้ (Pork Skin Needle Cooking Hand Tool with Wooden Handle)

ราคาต่อหน่วย : 250 บาท

ตะขอแขวนหมูแดง-หมูกรอบ สเตนเลส (Stainless Steel Pork Hook)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

ชุดกะละมังขาหมูพะโล้ 55 ซม. (Stewed Pork Leg Basin Set 55 cm)

ราคาต่อหน่วย : 1,550 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสเตนเลส ด้ามจับไม้ (Stainless Steel Meat Hook with Wooden Handle)

ราคาต่อหน่วย : 400 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 30 ซม. (BBQ Grill Stainless Steel Needle 30 cm)

ราคาต่อหน่วย : 100 บาท

ตะแกรงรองขาหมูพะโล้ 29 นิ้ว (Stewed Pork Leg Basin Set 29 inch)

ราคาต่อหน่วย : 900 บาท

ตะแกรงรองขาหมูพะโล้ 21 นิ้ว (Stewed Pork Leg Basin Set 21 inch)

ราคาต่อหน่วย : 570 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสแตนเลสรูปตัวที ด้ามจับไม้ ขนาด 28 ซม. (Stainless Steel T-Shaped Meat Hook with Wooden Handle 28 cm)

ราคาต่อหน่วย : 300 บาท

ตะแกรงรองขาหมูพะโล้ 23 นิ้ว (Stewed Pork Leg Basin Set 23 inch)

ราคาต่อหน่วย : 700 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 22 ซม. (BBQ Grill Stainless Steel Needle 22 cm)

ราคาต่อหน่วย : 70 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสแตนเลสรูปตัวที ด้ามจับสแตนเลส ขนาด 28 ซม. (Stainless Steel T-Shaped Meat Hook with Stainless Steel Handle 28 cm)

ราคาต่อหน่วย : 320 บาท

ตะแกรงรองขาหมูพะโล้ 17 นิ้ว (Stewed Pork Leg Basin Set 17 inch)

ราคาต่อหน่วย : 470 บาท

ตะแกรงรองขาหมูพะโล้ 25 นิ้ว (Stewed Pork Leg Basin Set 25 inch)

ราคาต่อหน่วย : 740 บาท

เข็มเย็บตูดเป็ด เหล็กเสียบตูดเป็ด ขนาด 17 ซม. (Stainless Steel Duck Needle 17 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 40 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสแตนเลสรูปตัวที ด้ามจับไม้ ขนาด 18 ซม. (Stainless Steel T-Shaped Meat Hook with Wooden Handle 18 cm)

ราคาต่อหน่วย : 270 บาท

ตะขอเกี่ยวเนื้อสแตนเลสรูปตัวที ด้ามจับสแตนเลส ขนาด 18 ซม. (Stainless Steel T-Shaped Meat Hook with Stainless Steel Handle 18 cm)

ราคาต่อหน่วย : 290 บาท

Clone of ที่ทิ่มหมูกรอบด้ามจับไม้ (Pork Skin Needle Cooking Hand Tool with Wooden Handle)

ราคาต่อหน่วย : 300 บาท

ตะแกรงรองขาหมูพะโล้ 19 นิ้ว (Stewed Pork Leg Basin Set 19 inch)

ราคาต่อหน่วย : 520 บาท

เหล็กเสียบบาร์บีคิว สแตนเลส 22 ซม. แบบไม่มีห่วง (BBQ Grill Stainless Steel Needle 22 cm)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

หม้อชาบูชาบู-หม้อสุกี้ สแตนเลส ฝาแก้ว ขนาด 28 ซม. (Stainless Steel Hotpot 28 cm)

ราคาต่อหน่วย : 490 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 24 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 24 cm)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 22 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 22 inch)

ราคาต่อหน่วย : 660 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 24 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 24 inch)

ราคาต่อหน่วย : 680 บาท

ตะแกรงวางอาหารสแตนเลสแบบสี่เหลี่ยม มีขา ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร (Stainless Steel Drying Reseau With Support Size 60 x 40 cm)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 26 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 26 inch)

ราคาต่อหน่วย : 750 บาท

เตาสแตนเลสปิ้งย่างบาร์บีคิว 24 นิ้ว รุ่นยกตะแกรงได้ (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 24 inch)

ราคาต่อหน่วย : 680 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 30 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 30 cm)

ราคาต่อหน่วย : 460 บาท

เตาสแตนเลสปิ้งย่างบาร์บีคิว 14 นิ้ว รุ่นยกตะแกรงได้ (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 14 inch)

ราคาต่อหน่วย : 500 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 14 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 14 inch)

ราคาต่อหน่วย : 580 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 32 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 32 cm)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ไม้เสียบอาหาร เสียบหมู เสียบเนื้อ มีด้ามจับ ขนาด 7 นิ้ว (Bamboo Skewer 7 Inches)

ราคาต่อหน่วย : 35 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 16 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 16 inch)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 18 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 18 inch)

ราคาต่อหน่วย : 620 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 20 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 20 inch)

ราคาต่อหน่วย : 640 บาท

เตาหมู 6 เส้น

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เตาถังน้ำมันแบบมีฝาครอบ

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ถาดกระบะโชว์อาหารสด สแตนเลส (Stainless Steel Raw Meat and Seafood Tray)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เหล็กเสียบปลาย่าง สแตนเลส 45 ซม. (Fish Grill Stainless Steel Needle 45 cm)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

เตาไส้กรอก

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

เตาปิ้งย่างสแตนเลส (Stainless Steel Grill)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

พิมพ์ทอดไข่ดาวรูปใบไม้ สแตนเลส (Stainless Steel Leaf-Shaped Fried Egg Mold)

ราคาต่อหน่วย : 210 บาท

พิมพ์ทอดไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยม สแตนเลส (Stainless Steel Square-Shaped Fried Egg Mold)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

มีดปาดเนยสแตนเลส

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ช้อนขนมหวาน

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ฝาสแตนเลส หรือ ฝาครอบ ขนาด 18 ซม. (Stainless Steel Cover For Pan, Pot 18 cm)

ราคาต่อหน่วย : 110 บาท

ส้อมขนมหวาน

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะแกรงใส่ของทอดแบบมินิ

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

พิมพ์ทอดไข่ดาวรูปดอกไม้ สแตนเลส (Stainless Steel Flower-Shaped Fried Egg Mold)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

พิมพ์ทอดไข่ดาวรูปวงกลม สแตนเลส (Stainless Steel Round-Shaped Fried Egg Mold)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

พิมพ์ทอดไข่ดาวรูปกลมรี สแตนเลส (Stainless Steel Oval-Shaped Fried Egg Mold)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

พิมพ์ทอดไข่ดาวรูปหัวใจ สแตนเลส (Stainless Steel Heart-Shaped Fried Egg Mold)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

พิมพ์ทอดไข่ดาวรูปขนมปังขิง สแตนเลส (Stainless Steel Gingerbread-Shaped Fried Egg Mold)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

หม้อต้มโจ๊ก สแตนเลส 7 นิ้ว (Stainless Steel Rice Porridge Pot with Handle 7 inches)

ราคาต่อหน่วย : 145 บาท

ที่ตัดแป้งสำหรับปาท่องโก๋ (Stainless Steel Chinese Oil Stick Cutter)

ราคาต่อหน่วย : 60 บาท

หม้อต้มโจ๊ก สแตนเลส 8 นิ้ว (Stainless Steel Rice Porridge Pot with Handle 8 inches)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

หม้อต้มโจ๊ก สแตนเลส 6.5 นิ้ว (Stainless Steel Rice Porridge Pot with Handle 6.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 143 บาท

กระทะทำไข่กระทะ สแตนเลส 17 ซม. (Stainless Steel Indochina Omelette / Fried Egg Pan 17 cm)

ราคาต่อหน่วย : 120 บาท

ที่เจาะลูกมะพร้าว (Stainless Steel Coconut Opener Driller Knife Hole Tool and Cleaning Stick)

ราคาต่อหน่วย : 150 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 54 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 54 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 37 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 37 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 48 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 48 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 42 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 42 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 46 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 46 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 52 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 52 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

แม่พิมพ์ซิลิโคนรูปชีส (Cheese Silicone Mold)

ราคาต่อหน่วย : 130 บาท