เครื่องครัวร้านไอศกรีม (Ice-cream Kitchenware)

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 48 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 48 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 37 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 37 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 42 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 42 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 46 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 46 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 52 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 52 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท

ที่ตักไอศกรีมแบบเนื้อหนาพิเศษ ขนาด 54 มิลลิเมตร (Cast Steel Ice Cream Scoop 54 Millimetres)

ราคาต่อหน่วย : 650 บาท