เครื่องครัวร้านเบเกอรี่ (Bakeware)

"แมงปูด...การเครื่องครัว" จำหน่ายเครื่องครัวที่เกี่ยวข้องกับการทำเบเกอรี่ อาทิเช่น แส้ตีไข่ ชามผสมแป้งสแตนเลสหลากหลายขนาด ไม้นวดแป้ง/ลูกกลิ้งนวดแป้ง แปรงทาเนย ไม้พายปาดเค้กซิลิโคน ฯลฯ อนาคตเราจะทยอยเพิ่มจำนวนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เบเกอรี่ โปรดติดตามตอนต่อไปจ้า

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 18 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 18 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 20 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 20 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 22 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 22 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 24 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 24 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 26 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 26 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 28 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 28 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 30 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 30 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 32 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 32 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 34 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 34 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 36 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 36 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 38 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 38 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา 40 ซม. (Thick Stainless Steel Mixing Bowls 40 cm.)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท