เครื่องครัวร้านปิ้งย่าง

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 24 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 24 cm)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 30 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 30 cm)

ราคาต่อหน่วย : 460 บาท

ตะแกรงปิ้งย่างวงกลม สแตนเลส 32 ซม. (Stainless Steel Round Grill Grate 32 cm)

ราคาต่อหน่วย : 0 บาท

ตะแกรงวางอาหารสแตนเลสแบบสี่เหลี่ยม มีขา ขนาด 60 x 40 เซนติเมตร (Stainless Steel Drying Reseau With Support Size 60 x 40 cm)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 14 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 14 inch)

ราคาต่อหน่วย : 580 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 16 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 16 inch)

ราคาต่อหน่วย : 600 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 18 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 18 inch)

ราคาต่อหน่วย : 620 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 20 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 20 inch)

ราคาต่อหน่วย : 640 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 22 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 22 inch)

ราคาต่อหน่วย : 660 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 24 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 24 inch)

ราคาต่อหน่วย : 680 บาท

เตาปิ้งย่างบาร์บีคิว 26 นิ้ว (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 26 inch)

ราคาต่อหน่วย : 750 บาท

เตาสแตนเลสปิ้งย่างบาร์บีคิว 14 นิ้ว รุ่นยกตะแกรงได้ (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 14 inch)

ราคาต่อหน่วย : 500 บาท

เตาสแตนเลสปิ้งย่างบาร์บีคิว 24 นิ้ว รุ่นยกตะแกรงได้ (Stainless Steel Charcoal BBQs, Grills & Smokers 24 inch)

ราคาต่อหน่วย : 680 บาท

ไม้เสียบอาหาร เสียบหมู เสียบเนื้อ มีด้ามจับ ขนาด 7 นิ้ว (Bamboo Skewer 7 Inches)

ราคาต่อหน่วย : 35 บาท