เกี่ยวกับ "แมงปูด...การเครื่องครัว"

ประวัติความเป็นมา

ร้านค้าออนไลน์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (IT#6 SUT) (ปีบทอง รุ่นที่ 10) จำนวน 2 คน โดยได้ร่วมมือกันทำ Start Up Project ซึ่งเริ่มทดลองจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องครัวผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเริ่มต้นจากสินค้าตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ได้แก่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ และภาชนะสเตนเลสสำหรับรองนึ่งติ่มซำ เป็นกลุ่มสินค้าอันดับแรก และในตอนหลังได้เริ่มขยายไปยังสินค้าเครื่องครัวชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมตามลำดับ

ทำไมร้านถึงชื่อ "แมงปูด"

เมื่อ 10 กว่าปีก่อน สมัยที่ผู้ก่อตั้งยังเป็นนักศึกษาปี 2 อยู่นั้น จะมีวิชาบังคับตัวหนึ่งที่ชื่อว่า 204203 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Design and Development) โดยทางท่านอาจารย์ผู้สอนในขณะนั้น (ผศ.ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด หรือ อาจารย์อ๋วน) ได้มอบหมายงานโครงการชื่อ แมงปูด ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการร้านค้า โดยชื่อ "แมงปูด" เป็นการเลียนแบบชื่อร้าน "แมงป่อง" (Mangpong) นี่จึงเป็นที่มาของชื่อร้านที่แปลก จดจำง่าย และดูเป็นกันเอง

การเจริญเติบโตของเรา

  • ดำเนินการจดโดเมน mangpood.com เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558
  • เริ่มเปิดร้านค้าออนไลน์ในนาม "แมงปูด...การเครื่องครัว" (mangpood.com) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
  • สินค้าล็อตแรกของ "แมงปูด...การเครื่องครัว" ได้แก่ เข่งติ่มซำ เข้ามาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
  • ลูกค้ารายแรกของ "แมงปูด...การเครื่องครัว" สั่งซื้อสินค้ารายการแรกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดยรายการซื้อแรก ประกอบด้วย เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว จำนวน 5 ใบ และ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของ "แมงปูด...การเครื่องครัว"
  • "แมงปูด...การเครื่องครัว" จดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 (คลิกที่นี่)
  • กำเนิดมาสคอต (Mascot) ของ "แมงปูด...การเครื่องครัว" ชื่อ "น้องแมงปูด" เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นเด็กผู้หญิงน่ารัก จิตใจดี ซึ่งตรงกับแนวความคิดรวบยอด (Concept) ของร้าน "แมงปูด...การเครื่องครัว" ที่ว่า น้องแมงปูด คุยง่าย ใจดี ยืดหยุ่น ไม่วีน ไม่เหวี่ยง ไม่นอยด์ ไม่เรื่องมากจ้า
  • กำเนิดโลโก้ "แมงปูด...การเครื่องครัว" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558