การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเข่งติ่มซำไม้ไผ่

วิธีการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพด้วยการนึ่งนั้น นอกจากจะไม่ทำให้อ้วนแล้ว ยังช่วยรักษาวิตามินและแร่ธาตุในอาหารได้ดีกว่าการต้ม การตุ๋น หรือการเคี่ยว ซึ่งจะยังคงรักษารูปร่าง สี รสชาติ และหน้าตาของอาหารไว้

การปรุงอาหารจีนด้วยเข่งติ่มซำไม้ไผ่มีมาอย่างยาวนาน พ่อครัวชาวจีนได้อาศัยเข่งติ่มซำไม้ไผ่เพื่อใช้ดูดซับความชื้นส่วนเกิน และป้องกันไม่ให้หยดน้ำที่เกิดจากการรวมตัวกันของไอน้ำที่ได้มาจากการนึ่งตกลงใส่อาหาร โครงสร้างด้านล่างของเข่งติ่มซำไม้ไผ่มีคุณลักษณะช่วยให้ไอน้ำหมุนเวียนได้อย่างอิสระ และฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ช่วยทำให้ความร้อนหมุนเวียนในเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ดังนั้น เข่งติ่มซำไม้ไผ่จึงได้เปรียบเข่งติ่มซำสแตนเลสในเรื่องของการดูดซับไอน้ำส่วนเกิน

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ถูกออกแบบมาให้พอดีกับหม้อซึ้งสำหรับนึ่ง และอยู่เหนือน้ำ สามารถนำเข่งติ่มซำไม้ไผ่มาซ้อนกันสองหรือสามชั้นเพื่อให้สามารถนึ่งอาหารประเภทปลา และผักแยกจากกันในแต่ละชั้น ซึ่งจะถูกนึ่งในหม้อซึ้งใบเดียวกัน โดยวิธีการดังกล่าวจะทำให้การปรุงอาหารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว (รายละเอียดเพิ่มเติม ดู "การใช้งาน และดูแลรักษาเข่งติ่มซำไม้ไผ่")