ใบทะเบียนการค้า

แมงปูด...การเครื่องครัว มีตัวตนจริงๆ นะ

"แมงปูด...การเครื่องครัว" มิใช่ร้านค้าออนไลน์เถื่อน ล่องลอย หรือไร้หลักแหล่งที่แน่นอน ดังนั้น ท่านลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจ "แมงปูด...การเครื่องครัว" ในทุกธุรกรรมการซื้อขายระหว่างเรากับท่านลูกค้าได้ และเพื่อเป็นการแสดงความมีตัวตนของ "แมงปูด...การเครื่องครัว" และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ท่านลูกค้าทุกท่าน เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยใบทะเบียนพาณิชย์ของเราให้ทุกท่านได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยเหตุนี้ "แมงปูด...การเครื่องครัว" จึงหนักแน่นที่จะยึดถือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต และความจริงใจต่อท่านลูกค้าเป็นแนวนโยบายหลักในการดำเนินกิจการของเรา