เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Rim)

ราคาต่อหน่วย: 
53 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 14.8 - 15.0 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 12.5 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : ~ 5.9 - 6 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : ~ 5.1 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 4.3 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 90 กรัม

เข่งนึ่งติ่มผลิตขึ้นจากไม้ไผ่ มาพร้อมกับปากขอบเข่งสแตนเลส (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel Rim) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (หรือประมาณ 15 เซนติเมตร) ซึ่งเข่ง 6 นิ้วเป็นขนาดที่ขยับขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งถัดจาก เข่ง 5 นิ้ว ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม 3 ชั้น แล้วจึงมัดด้วยทองแดง (หรือตอก) เพื่อคงรูปเข่งติ่มซำให้เป็นทรงกลม

เข่งติ่มซำ "ขอบสแตนเลส" หมายถึง ชิ้นสแตนเลสวงกลมนำมาประกอบเข้ากับส่วนขอบปากของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ และยึดเข้าด้วยกันด้วยหมุดโลหะระหว่างเข่งติ่มซำไม้ไผ่กับขอบสแตนเลส 4 จุด ขอบสแตนเลสนั้นทำให้เข่งติ่มซำดูสวยงาม และยังช่วยให้เข่งติ่มซำสามารถวางเรียงซ้อนกัน (Stackable) ได้โดยง่ายเมื่อเนื้อไม้เริ่มคลายตัวจากการใช้งานหลายๆ ครั้ง

เข่งติ่มซำ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส สามารถใช้งานร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว , รังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (11 เซนติเมตร) หรือ ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (11 เซนติเมตร) ได้อย่างพอดี หรือจะใช้ รังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) หรือ ถ้วยรองนึ่งสเตนเลส 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) ก็ได้ แต่ว่าจะเหลือพื้นที่ว่างในเข่งมาก หากเป็นเช่นนั้น แนะนำให้ใช้ เข่งติ่มซำ 5 นิ้ว จะเหมาะสมกว่า

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส ด้านหลัง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Backside)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส ด้านหลัง แสดงให้เห็นการรัด (มัด) ซี่ไม้ไผ่ทั้งแนวขวางและแนวยาวเข้าด้วยกันด้วยตอก พร้อมแสดงการวัดขนาด ณ ก้นเข่ง ประมาณ 6 นิ้ว หรือ 15 เซนติเมตร)
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส วัดขนาดพื้นที่ด้านใน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Rim Inside Width)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส ด้านหน้า แสดงให้เห็นขนาดพื้นที่ภายในของเข่งติ่มซำ กว้างประมาณ 12.5 เซนติเมตร
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส วัดขนาดความสูงภายในถึงขอบเข่งติ่มซำ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Inside Height)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส ด้านบน แสดงให้เห็นขนาดความสูงภายในของเข่งติ่มซำ (ความสูงจากซี่ไม้รองติ่มซำจนถึงขอบปากเข่งประมาณ 4.5 เซนติเมตร)
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส วัดขนาดความสูงภายนอกเข่งติ่มซำเฉพาะแต่ละชั้นเมื่อวางซ้อนกัน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel Rim Outside Height)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส ด้านข้าง แสดงให้เห็นขนาดความสูงแต่ละชั้นของเข่งติ่มซำเมื่อวางซ้อนกัน ประมาณ 5.1 เซนติเมตร

เข่ง 6 นิ้ว มันกว้างขนาดไหน?

ดูตัวอย่างการใช้งานเข่งติ่มซำขนาด 6 นิ้ว ว่าสามารถบรรจุติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา ได้มากน้อยแค่ไหน คลิกที่นี่เลยจ้ะ เข่งติ่มซำ 6 นิ้ว

อุปกรณ์ติ่มซำที่ใช้ร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส

ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 20 บาท

แผ่นรังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11.5 ซม.) (Stainless Steel Steaming Plate 4.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 32 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (Dim Sum Paper 4 1/2 inches)

ราคาต่อหน่วย : 270 บาท

เข่งติ่มซำ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส บน Facebook

รายละเอียด "เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส" ใน Shop บน Facebook ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรงผ่าน Message บน Facebook ได้เลยจ้า