เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
250 บาท

คุณลักษณะของ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Silicone Rim and Thick Base)

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 26 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : 24.5 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 7.4 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 4.4 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 350 กรัม

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Silicone Rim and Thick Base) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว (หรือประมาณ 26 เซนติเมตร) หนึ่งในซีรีย์ "เข่งติ่มซำ ขอบซิลิโคน" หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เข่งติ่มซำ ขอบพลาสติก ตัวเข่งติ่มซำนั้นทำจากชิ้นไม้ไผ่จำนวนหลายสิบชิ้นนำมาเรียงต่อกันเป็นผนังกำแพงเข่งไม้ไผ่ จากนั้นครอบขอบทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยวงซิลิโคนเพื่อให้ชิ้นไม้ไผ่แต่ละชิ้นเรียงตัวกันเป็นรูปเข่งติ่มซำ พื้นเข่งติ่มซำเป็นแบบพื้นหนา จึงสามารถใช้งานได้อย่างทนทานและยาวนานกว่าพื้นเข่งติ่มซำแบบ "ซี่ไม้ไผ่สานด้วยตอก" (ตัวอย่างเช่น เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว)

ซิลิโคน (Silicone) ที่นำมาใช้งานร่วมกับเข่งไม้ไผ่นั้น ตามทฤษฎีจะสามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 300 องศาเซลเซียส แต่สำหรับช่วงอุณหภูมิแนะนำที่ปลอดภัยต่อการใช้งานนั้นจะอยู่ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 230 องศาเซลเซียส ซึ่งในการใช้งานสำหรับนึ่งติ่มซำจริงนั้น อุณหภูมิภายเข่งติ่มซำที่เกิดขึ้นจากการนึ่งอาหารจะไม่สูงเกินกว่าที่คุณสมบัติของยางซิลิโคนจะสามารถรับได้ ดังนั้น การใช้งานเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน (ขอบพลาสติก) สำหรับการนึ่ง "ติ่มซำ" นั้น จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค