เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 7 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 7 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
97 บาท

คุณลักษณะของตะกร้านึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 7 นิ้ว พื้นหนา

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 17.5 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 15 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 7.5 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : ~ 6 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : ~ 5.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 150 กรัม

เข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว (หรือประมาณ 17.5 เซนติเมตร) ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม 3 ชั้น แล้วมัดด้วยตอกเพื่อให้เข่งติ่มซำไม้ไผ่คงรูป พื้นตัวเข่งติ่มซำเป็นชิ้นไม้ไผ่ชิ้นหนาเรียงต่อกัน เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 7 นิ้ว พื้นหนา สามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 7 นิ้ว (17.5 เซนติเมตร) ได้พอดี