เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 9 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 9 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
170 บาท

เข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (หรือประมาณ 20.5 เซนติเมตร) ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม 3 ชั้น แล้วมัดด้วยตอกเพื่อให้เข่งติ่มซำไม้ไผ่คงรูป พื้นตัวเข่งติ่มซำเป็นชิ้นไม้ไผ่ชิ้นหนาเรียงต่อกัน เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา สามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 8 นิ้ว (20.5 เซนติเมตร) ได้พอดี

เข่ง 8 นิ้ว มันกว้างขนาดไหน?

ดูตัวอย่างการใช้งานเข่งติ่มซำขนาด 8 นิ้ว ว่าสามารถบรรจุติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา ได้มากน้อยแค่ไหน คลิกที่นี่เลยจ้ะ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว

คุณลักษณะของตะกร้านึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 20.2 - 20.5 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 17.0 - 17.9 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 7.3 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : ~ 5.9 - 6 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : ~ 5.3 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 200 กรัม