เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
250 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 19.6 - 19.7 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 18 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 6.6 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : 6 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 4 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 220 กรัม

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 8 inches with Silicone Rim and Thick Base) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (หรือประมาณ 20 เซนติเมตร) หนึ่งในซีรีย์ "เข่งติ่มซำ ขอบซิลิโคน" หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เข่งติ่มซำ ขอบพลาสติก ตัวเข่งติ่มซำนั้นทำจากชิ้นไม้ไผ่จำนวนหลายสิบชิ้นนำมาเรียงต่อกันเป็นผนังกำแพงเข่งไม้ไผ่ จากนั้นครอบขอบทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยวงซิลิโคนเพื่อให้ชิ้นไม้ไผ่แต่ละชิ้นเรียงตัวกันเป็นรูปเข่งติ่มซำ พื้นเข่งติ่มซำเป็นแบบพื้นหนา จึงสามารถใช้งานได้อย่างทนทานและยาวนานกว่าพื้นเข่งติ่มซำแบบ "ซี่ไม้ไผ่สานด้วยตอก" (ตัวอย่างเช่น เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว)

ซิลิโคน (Silicone) ที่นำมาใช้งานร่วมกับเข่งไม้ไผ่นั้น ตามทฤษฎีจะสามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 300 องศาเซลเซียส แต่สำหรับช่วงอุณหภูมิแนะนำที่ปลอดภัยต่อการใช้งานนั้นจะอยู่ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 230 องศาเซลเซียส ซึ่งในการใช้งานสำหรับนึ่งติ่มซำจริงนั้น อุณหภูมิภายเข่งติ่มซำที่เกิดขึ้นจากการนึ่งอาหารจะไม่สูงเกินกว่าที่คุณสมบัติของยางซิลิโคนจะสามารถรับได้ ดังนั้น การใช้งานเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน (ขอบพลาสติก) สำหรับการนึ่ง "ติ่มซำ" นั้น จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน
รูปวัดขนาดเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ด้านหลังด้วยตลับเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 19.6 - 19.7 เซนติเมตร
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน
รูปวัดขนาดความลึกจากปากขอบเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน จนถึงพื้นเข่งติ่มซำ อยู่ที่ 4 เซนติเมตร
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน
รูปวัดขนาดความสูงตลอดเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ความสูงเข่งติ่มซำอยู่ที่ 6.6 เซนติเมตร