ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว สไตร์ฮ่องกง (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
65 บาท

ฝาเข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว (หรือประมาณ 13 เซนติเมตร) ฝาเข่งติ่มซำสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) พร้อมฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว

ฝาเข่งติ่มซำที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นไม้ไผ่นั้น มีประโยชน์ในเรื่องของการดูดซับความชื้นอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ยังช่วยระบายความชื้นจากไอน้ำส่วนเกินให้ออกไปจากเข่งติ่มซำ ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในเข่งติ่มซำไม่เกิดอาการฝนตกเปียกแฉะอาหารที่อยู่ด้านในจากไอน้ำที่มาจากกระบวนการควบแน่นอยู่ด้านบนของฝาเข่งติ่มซำ

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 13.2 เซนติเมตร
  • ความหนาของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 2.7 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 75 กรัม