เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 7 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 7 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
77 บาท

คุณลักษณะของตะกร้านึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 7 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 17.5 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบในส่วนที่กว้างที่สุด (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : 15.5 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 7 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : 6 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 5.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 123 กรัม

เข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว (หรือประมาณ 17.5 เซนติเมตร) ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม แล้วมัดด้วยหวาย (หรือมัดด้วยทองแดง) เพื่อให้เข่งติ่มซำไม้ไผ่คงรูป พื้นตัวเข่งติ่มซำมีซี่ไม้ไผ่ 8 ซี่ผูกมัดกับซี่ไม้ไผ่ที่วางขวางอยู่ด้านใต้อีก 2 ซี่ด้วยหวายไม้ไผ่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 7 นิ้วสามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 7 นิ้ว (17.5 เซนติเมตร) ได้พอดี

ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 7 นิ้ว กับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 7 นิ้ว
เข่งติ่มซำ ขนาด 7 นิ้ว และ ฝาเข่งติ่มซำ 7 นิ้ว ผลิตจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ

เข่ง 7 นิ้ว ไม่จำเป็นต้องใส่ติ่มซำเสมอไปนะ!!!

เข่งติ่มซำ 7 นิ้ว นำมาประยุกต์กับเมนู "เป็ดปักกิ่ง" หรือ "หมูหัน"

นอกจากเข่งติ่มซำ 7 นิ้ว จะเอาไว้สำหรับนึ่งติ่มซำแล้วนั้น ท่านยังสามารถใช้เข่งติ่มซำของเราประยุกต์ไปทำเป็นภาชนะสำหรับนึ่งแผ่นแป้งสำหรับรับประทานคู่กับ

เป็ดปักกิ่ง

หรือ

หมูหัน

ก็ได้เช่นกัน ตัวอย่างการใช้งานตาม Link ด้านล่างนี้เลยครับ

เข่งติ่มซำ 7 นิ้ว นำมาประยุกต์เป็นภาชนะสำหรับเสิร์ฟ Welcome Snack

เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจจากลูกค้าของเรา หากท่านที่เป็นโรงแรม รีสอร์ท อาจลองนำ "เข่งติ่มซำขนาด 7 นิ้ว" ไปใช้เสิร์ฟ Welcome Snack สำหรับแขกผู้เข้าพัก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจดีไม่ใช่น้อยเลย