เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
56 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 14.7 - 15.0 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 12.5 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 5.9 - 6.0 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : ~ 5.2 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : ~ 4.0 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 120 กรัม

เข่งนึ่งติ่มซำซึ่งสานขึ้นจากไม้ไผ่ พร้อมพื้นรองติ่มซำอย่างหนา และขอบสแตนเลส (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel Rim and Thick Base) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (หรือประมาณ 15 เซนติเมตร) ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม 3 ชั้น แล้วจึงมัดด้วยทองแดง (หรือหวาย) เพื่อคงรูปเข่งติ่มซำให้เป็นทรงกลม

คำว่า "พื้นหนา" จะหมายถึง พื้นตัวเข่งติ่มซำสำหรับวางอาหาร จะแตกต่างจาก เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้วแบบธรรมดา นั่นคือ จะเป็นชิ้นไม้ไผ่หนาๆ วางเรียงต่อกัน 11 ชิ้น โดยจะมีแกนไม้สอดไส้อยู่ด้านในเพื่อให้ชิ้นไม้แต่ละชิ้นเรียงกันเป็นระเบียบ ในขณะที่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้วแบบธรรมดา จะเป็นซี่ไม้ไผ่แนวยาวผูกด้วยหวายไม้ไผ่กับซี่ไม้ไผ่แนวขวาง ซึ่งความแข็งแรงทนทานของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา จะมีมากกว่าเนื่องจากเมื่อใช้งานเข่งติ่มซำแบบธรรมดาไปสักพักหนึ่ง หวายไม้ไผ่ที่ผูกยึดระหว่างซี่ไม้ไผ่แนวตั้งกับแนวยาวจะค่อยๆ คลายตัวและหลุดออกมา

นอกจากนี้ "ขอบสแตนเลส" หมายถึง ตัวเข่งติ่มซำทำจากไม้ไผ่ แต่ส่วนของขอบปากเข่งติ่มซำจะเป็นชิ้นส่วนวงกลมสแตนเลสประกอบกับเข่งติ่มซำ ยึดระหว่างขอบสแตนเลสกับตัวเข่งติ่มซำไม้ไผ่ด้วยหมุดโลหะ ช่วยให้เข่งติ่มซำดูสวยงาม และยังช่วยให้สามารถวางเรียงซ้อนกันได้โดยง่ายเมื่อเนื้อไม้เริ่มคลายตัว

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา สามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว , รังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (11 เซนติเมตร) หรือ ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (11 เซนติเมตร)

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา ด้านหลัง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel and Thick Base Backside)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา แสดงให้เห็นด้านหลังของเข่ง
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา ด้านหลัง พร้อมวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel and Thick Base Backside)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา พร้อมวัดขนาดของเข่งติ่มซำที่ก้นเข่ง ซึ่งขนาดของเข่งติ่มซำจะวัดกันที่ก้นเข่ง ไม่ได้วัดที่ปากเข่งนะจ๊ะ
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา วัดขนาดความสูงภายในถึงขอบปากเข่งติ่มซำ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel and Thick Base Inside Height)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา ด้านบน แสดงให้เห็นความลึกของเข่งติ่มซำ (ความสูงจากพื้นเข่งติ่มซำจนถึงขอบปากเข่งประมาณ 4 เซนติเมตร)
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา วัดขนาดความสูงภายนอกเข่งติ่มซำเฉพาะแต่ละชั้นเมื่อวางซ้อนกัน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 6 inches with Stainless Steel Rim and Thick Base Outside Height)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส ด้านข้าง แสดงให้เห็นขนาดความสูงแต่ละชั้นของเข่งติ่มซำเมื่อวางซ้อนกัน สูงประมาณ 5 เซนติเมตร

เข่ง 6 นิ้ว มันกว้างขนาดไหน?

ดูตัวอย่างการใช้งานเข่งติ่มซำขนาด 6 นิ้ว ว่าสามารถบรรจุติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา ได้มากน้อยแค่ไหน คลิกที่นี่เลยจ้ะ เข่งติ่มซำ 6 นิ้ว

อุปกรณ์ติ่มซำที่ใช้ร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว

ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 20 บาท

แผ่นรังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11.5 ซม.) (Stainless Steel Steaming Plate 4.5 inches)

ราคาต่อหน่วย : 32 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (Dim Sum Paper 4 1/2 inches)

ราคาต่อหน่วย : 270 บาท

เข่งติ่มซำ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา บน Facebook

รายละเอียด "เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา" ใน Shop บน Facebook ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรงผ่าน Message บน Facebook ได้เลยจ้า