เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Silicone Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
55 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 13.1 - 13.2 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 11.7 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 6.2 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : 5.5 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 3.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 100 กรัม

เข่งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ พร้อมพื้นรองติ่มซำอย่างหนา และขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Silicone Rim and Thick Base) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว (หรือประมาณ 13 เซนติเมตร) เป็นเข่งติ่มซำขนาดเล็กที่สุดในซีรีย์ "เข่งติ่มซำ ขอบซิลิโคน" ที่เราจำหน่าย หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เข่งติ่มซำ ขอบพลาสติก ตัวเข่งติ่มซำนั้นทำจากชิ้นไม้ไผ่นำมาเรียงต่อกันเป็นวงผนังกำแพงเข่ง จากนั้นครอบด้วยวงซิลิโคนทั้งขอบด้านบนและขอบด้านล่างเพื่อให้ชิ้นไม้ไผ่แต่ละชิ้นเรียงตัวกันเป็นเข่งติ่มซำ นอกจากนี้พื้นเข่งติ่มซำยังเป็นแบบพื้นหนา จึงสามารถใช้งานได้อย่างทนทานและยาวนานกว่าพื้นเข่งติ่มซำแบบ "ซี่ไม้ไผ่สานด้วยตอก"

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน พร้อมฝาปิด
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน สามารถใช้งานร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน

ซิลิโคน (Silicone) ที่นำมาใช้งานกับไม้ไผ่สำหรับทำเข่งติ่มซำนั้น ตามทฤษฎีแล้วจะสามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส จนถึง 300 องศาเซลเซียส แต่สำหรับช่วงที่ปลอดภัยต่อการใช้งานนั้นจะอยู่ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 230 องศาเซลเซียส ซึ่งในการใช้งานสำหรับนึ่งติ่มซำจริงนั้น อุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายเข่งติ่มซำนั้นจะไม่สูงเกินกว่าที่คุณสมบัติของยางซิลิโคนจะรับได้ ดังนั้น การใช้งานเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน สำหรับการนึ่งอาหารโดยเฉพาะ "ติ่มซำ" จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน
รูปวัดขนาดเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ด้านหลังด้วยตลับเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 13 เซนติเมตร
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน
รูปวัดความลึกด้านในเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน อยู่ที่ 3.5 เซนติเมตร
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน
รูปวัดขนาดความสูงตลอดเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ความสูงเข่งติ่มซำอยู่ที่ 6.2 เซนติเมตร

อุปกรณ์ติ่มซำที่ใช้ร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน

แผ่นรังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Plate 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 26 บาท

ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 16 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (Dim Sum Paper 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 230 บาท

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน บน Facebook

รายละเอียด "เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน" ใน Shop บน Facebook ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรงผ่าน Message บน Facebook ได้เลยจ้า