เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Stainless Steel Rim and Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
52 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 12.7 - 13.0 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 11 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 5.3 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : ~ 4.5 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 3.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 90 กรัม

เข่งนึ่งติ่มซำซึ่งสานขึ้นจากไม้ไผ่ พร้อมพื้นรองติ่มซำอย่างหนา และขอบสแตนเลส (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel Rim and Thick Base) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว (หรือประมาณ 13 เซนติเมตร) ซึ่งเป็นเข่งติ่มซำขนาดเล็กที่สุดที่ "แมงปูด...การเครื่องครัว" จำหน่าย ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม 3 ชั้น แล้วจึงมัดด้วยทองแดง (หรือหวาย) เพื่อคงรูปเข่งติ่มซำให้เป็นทรงกลม

คำว่า "พื้นหนา" จะหมายถึง พื้นตัวเข่งติ่มซำสำหรับวางอาหาร จะแตกต่างจาก เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้วแบบธรรมดา นั่นคือ จะเป็นชิ้นไม้ไผ่หนาๆ วางเรียงต่อกัน 9 ชิ้น โดยจะมีแกนไม้สอดไส้อยู่ด้านใน ในขณะที่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้วแบบธรรมดา จะเป็นซี่ไม้ไผ่แนวยาวผูกด้วยหวายไม้ไผ่กับซี่ไม้ไผ่แนวขวาง ซึ่งความแข็งแรงทนทานของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา จะมีมากกว่าเนื่องจากเมื่อใช้งานเข่งติ่มซำแบบธรรมดาไปสักพักหนึ่ง หวายไม้ไผ่ที่ผูกยึดระหว่างซี่ไม้ไผ่แนวตั้งกับแนวยาวจะค่อยๆ คลายตัวและหลุดออกมา นอกจากนี้ ขอบของเข่งติ่มซำยังเป็นขอบสแตนเลส ช่วยให้เข่งติ่มซำดูสวยงาม และยังช่วยให้สามารถวางเรียงซ้อนกันได้โดยง่ายเมื่อเนื้อไม้เริ่มคลายตัว

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา สามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว , รังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) หรือ ถ้วยรองนึ่งสเตนเลส 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) ได้พอดี

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา ด้านหลัง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel and Thick Base Backside)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ด้านหลัง แสดงให้เห็นชิ้นไม้หนาเรียงต่อกัน พร้อมวัดขนาด ณ ก้นเข่ง
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา วัดขนาดพื้นที่ด้านใน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel and Thick Base Inside Width)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ด้านบน แสดงให้เห็นขนาดพื้นที่ภายในของเข่งติ่มซำ (เส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ 11 เซนติเมตร)
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา วัดขนาดความสูงภายในถึงขอบเข่งติ่มซำ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel and Thick Base Inside Height)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ด้านบน แสดงให้เห็นขนาดความสูงภายในของเข่งติ่มซำ (ความสูงจากซี่ไม้รองติ่มซำจนถึงขอบปากเข่ง 3.5 เซนติเมตร)
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา วัดขนาดความสูงภายนอกเข่งติ่มซำเฉพาะแต่ละชั้นเมื่อวางซ้อนกัน (Dim Sum Bamboo Steamer Basket with Stainless Steel and Thick Base Outside Height)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ด้านข้าง แสดงให้เห็นขนาดความสูงแต่ละชั้นของเข่งติ่มซำเมื่อวางซ้อนกัน ประมาณ 4.5 เซนติเมตร

เข่ง 5 นิ้ว มันกว้างขนาดไหน?

ดูตัวอย่างการใช้งานเข่งติ่มซำขนาด 5 นิ้ว ว่าสามารถบรรจุติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา ได้มากน้อยแค่ไหน คลิกที่นี่เลยจ้ะ เข่งติ่มซำ 5 นิ้ว

อุปกรณ์ติ่มซำที่ใช้ร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว

แผ่นรังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Plate 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 26 บาท

ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 16 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (Dim Sum Paper 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 230 บาท

เข่งติ่มซำ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา บน Facebook

รายละเอียด "เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบสแตนเลส พื้นหนา" ใน Shop บน Facebook ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรงผ่าน Message บน Facebook ได้เลยจ้า