เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 10 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
140 บาท

เข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว (หรือประมาณ 26 เซนติเมตร) ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม แล้วมัดด้วยหวาย (หรือมัดด้วยทองแดง) เพื่อให้เข่งติ่มซำไม้ไผ่คงรูปเป็นทรงกลม พื้นตัวเข่งติ่มซำมีซี่ไม้ไผ่ 12 ซี่ผูกมัดกับซี่ไม้ไผ่ที่วางขวางอยู่ด้านใต้อีก 3 ซี่ด้วยหวายไม้ไผ่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้วสามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 10 นิ้ว (26 เซนติเมตร) ได้พอดี

ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้ว กับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว
เข่งติ่มซำ ขนาด 10 นิ้ว และ ฝาเข่งติ่มซำ 10 นิ้ว ผลิตจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ

เข่ง 10 นิ้ว ใส่ซาลาเปาได้กี่ลูก?

ท่านลูกค้าบางท่านสงสัยว่า เข่งติ่มซำขนาด 10 นิ้ว (26 เซนติเมตร) มันกว้างขนาดไหน? "แมงปูด...การเครื่องครัว" ไม่ได้นิ่งนอนใจ รีบไปหาซื้อซาลาเปามาลองวางในเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้วแล้วถ่ายรูปมาให้ดูเพื่อให้ท่านลูกค้าสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเข่งติ่มซำได้ง่ายขึ้น

เข่งติ่มซำ 10 นิ้ว บรรจุซาลาเปา
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้ว (26 เซนตเมตร) สามารถใส่ซาลาเปาได้ประมาณ 7 ลูก

คุณลักษณะของตะกร้านึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 26 - 26.4 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบในส่วนที่กว้างที่สุด (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : 23.5 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 7.5 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : 6.2 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 5.6 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 260 กรัม