ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 8 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
105 บาท

ฝาเข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว (หรือประมาณ 20.5 เซนติเมตร) ฝาเข่งติ่มซำสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว

ฝาเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินั้น มีประโยชน์ในเรื่องของการดูดซับความชื้นภายในขณะนึ่งติ่มซำ นอกจากนี้ยังช่วยระบายแรงดัน และความชื้นจากไอน้ำส่วนเกินให้ซึมออกไปจากเข่งติ่มซำ ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในเข่งติ่มซำไม่เปียกแฉะจากหยดน้ำที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นภายในบริเวณฝาจนเกินไป

ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว กับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 8 นิ้ว
รูปภาพเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว พร้อมฝาเข่งติ่มซำ 8 นิ้ว ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

คุณลักษณะของฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก (รวมขอบ) : 20.5 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (ไม่รวมขอบ) : 19.3 เซนติเมตร
  • ความหนาของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 2.9 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 105 กรัม