ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 6 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
48 บาท

ฝาเข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (หรือประมาณ 15 เซนติเมตร) ฝาเข่งติ่มซำสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว

ฝาเข่งติ่มซำที่สานขึ้นจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ มีประโยชน์ในเรื่องของการดูดซับความชื้นภายในขณะนึ่ง และยังระบายความชื้นและแรงดันจากไอน้ำส่วนเกินให้ซึมออกไปจากเข่งติ่มซำ ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในเข่งติ่มซำไม่เปียกแฉะจากหยดน้ำที่เกิดขึ้นภายใน

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขนาด 6 นิ้ว พร้อม ฝาเข่ง 6 นิ้ว

คุณลักษณะของฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 15 เซนติเมตร
  • ความหนาของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 2.7 เซนติเมตร
  • ความสูงของฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ (เมื่อวางคว่ำ วัดจากพื้นถึงหูจับ) ประมาณ : 4 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 80 กรัม