ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 3/4 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 3/4 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย: 
65 บาท

คุณลักษณะของฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 ¾ นิ้ว (5.75 นิ้ว) ขอบซิลิโคน

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 14.5 เซนติเมตร
  • ความสูงรวมที่จับฝา : ~ 3.6 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 45 กรัม

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ¾ นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 ¾ inches with Silicone Rim and Thick Base) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14.5 เซนติเมตร อาจเรียกอีกอย่างว่า ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว ขอบซิลิโคน ก็ได้เช่นกัน

ฝาเข่งติ่มซำสานขึ้นจากไม้ไผ่ แล้วนำมารัดขอบฝาไม้ไผ่ด้วยซิลิโคน (พลาสติก) สีเหลือง จึงทำให้ทนทานกว่า ไม้ไผ่ที่สานไม่หลุดรุ่ยและคงรูปอยู่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานแบบปกติ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 ¾ นิ้ว ขอบซิลิโคนสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 ¾ นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ได้พอดี

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5.75 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน พร้อมฝาปิด
รูปฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 ¾ นิ้ว ขอบซิลิโคน ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 ¾ นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ได้อย่างสนิทและพอดี

เกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับซิลิโคน

ซิลิโคน (Silicone) ที่นำมาใช้งานกับไม้ไผ่สำหรับทำเข่งติ่มซำนั้น ตามทฤษฎีแล้วจะสามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส จนถึง 300 องศาเซลเซียส แต่สำหรับช่วงที่ปลอดภัยต่อการใช้งานจริงนั้นจะอยู่ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 230 องศาเซลเซียส ซึ่งในการใช้งานสำหรับนึ่งติ่มซำนั้น อุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายเข่งติ่มซำจะไม่สูงเกินกว่าที่คุณสมบัติของพลาสติกซิลิโคนรองรับได้ ดังนั้น การใช้งานเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน สำหรับการนึ่งอาหารโดยเฉพาะ "ติ่มซำ" นั้นจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน