ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 5 inches with Silicone Rim)

ราคาต่อหน่วย: 
55 บาท

คุณลักษณะของฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : ~ 13.1 - 13.2 เซนติเมตร
  • ความสูงรวมที่จับฝา : ~ 4 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 40 กรัม

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 5 inches with Silicone Rim and Thick Base) หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 เซนติเมตร ตัวฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ รัดขอบฝาด้วยซิลิโคนสีเหลือง จึงทำให้ทนทานกว่าและไม้ไผ่ที่สานไม่หลุดรุ่ยได้ง่ายเมื่อเทียบกับฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่โดยทั่วไป ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบซิลิโคนสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ได้พอดี

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน พร้อมฝาปิด
รูปฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน ซึ่งใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว พื้นหนา ขอบซิลิโคน ได้อย่างสนิทและพอดี
ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน
รูปแสดงด้านในของฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว ขอบซิลิโคน ฝาเข่งสานจากไม้ไผ่

เกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับซิลิโคน

ซิลิโคน (Silicone) ที่นำมาใช้งานกับไม้ไผ่สำหรับทำเข่งติ่มซำนั้น ตามทฤษฎีแล้วจะสามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ -55 องศาเซลเซียส จนถึง 300 องศาเซลเซียส แต่สำหรับช่วงที่ปลอดภัยต่อการใช้งานจริงนั้นจะอยู่ที่อุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียส จนถึง 230 องศาเซลเซียส ซึ่งในการใช้งานสำหรับนึ่งติ่มซำนั้น อุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายเข่งติ่มซำจะไม่สูงเกินกว่าที่คุณสมบัติของพลาสติกซิลิโคนรองรับได้ ดังนั้น การใช้งานเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขอบซิลิโคน สำหรับการนึ่งอาหารโดยเฉพาะ "ติ่มซำ" นั้นจึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน