ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 22 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 22 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
600 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 22 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 56 - 56.5 เซนติเมตร
  • ความสูงของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 8 เซนติเมตร
  • ความสูงรวมที่จับฝา (วัดจากพื้นถึงโดมฝาด้านบนเมื่อนำฝาเข่งติ่มซำวางไว้กับพื้น) : 10 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 2 กิโลกรัม

ฝาสำหรับซึ้งนึ่งติ่มซำซึ่งสานจากไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว (หรือประมาณ 56 เซนติเมตร) เหมาะสำหรับใช้กับ ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 22 นิ้ว

ฝาซึ้งนึ่งติ่มซำที่ทำจากไม้ไผ่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการช่วยดูดซับความชื้น และระบายความชื้นจากไอน้ำส่วนเกินออกไป ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในซึ้งนึ่งติ่มซำดังกล่าวไม่เกิดอาการฝนตกภายใน หากไม่ได้ฝาใช้เข่งติ่มซำที่สานจากไม้ไผ่ จะส่งผลให้อาหารที่นึ่งอยู่นั้นเปียกแฉะไปด้วยไอน้ำที่มาจากกระบวนการควบแน่นอยู่ด้านบนของฝาซึ้ง อันจะสังเกตได้จากควันไอน้ำซึมออกมาตามไม้ไผ่ส่วนที่สานทับกัน

ฝาเข่งติ่มซำ 22 นิ้ว
รูปด้านในฝาซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่สุด 22 นิ้ว (56 เซนติเมตร)

การวางฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 22 นิ้ว บนซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 22 นิ้ว สามารถวางลงไปตรงๆ ได้เลย เนื่องจากซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 20 นิ้วจะไม่เหมือนเข่งติ่มซำขนาดอื่นๆ (ตั้งแต่ 5 นิ้ว - 16 นิ้ว) ที่จะมีปากขอบไม้ไผ่ด้านในยื่นขึ้นมาเพื่อรับกับฝาเข่งติ่มซำหรือเข่งติ่มซำชั้นถัดไปเมื่อนำซึ้งนึ่งไม้ไผ่มาวางซ้อนกัน นอกจากนี้ฝาเข่งติ่มซำขนาด 22 นิ้วยังมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะไม่หลุดหรือหล่นร่วงลงไปได้โดยง่าย

ฝาเข่งติ่มซำ 22 นิ้ว
รูปขนาดเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 22 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 56 เซนติเมตร
ฝาเข่งติ่มซำ 22 นิ้ว
รูปความสูงของขอบเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 22 นิ้ว อยู่ที่ประมาณ 8.3 เซนติเมตร