ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 20 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 20 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
570 บาท

ฝาสำหรับซึ้งนึ่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว (หรือประมาณ 52 เซนติเมตร) เหมาะสำหรับใช้กับ ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 20 นิ้ว

ฝาซึ้งนึ่งติ่มซำที่ทำจากไม้ไผ่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการช่วยดูดซับความชื้น และระบายความชื้นจากไอน้ำส่วนเกินออกไป ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในซึ้งนึ่งติ่มซำดังกล่าวไม่เกิดอาการฝนตกภายใน หากไม่ได้ฝาใช้เข่งติ่มซำที่สานจากไม้ไผ่ จะส่งผลให้อาหารที่นึ่งอยู่นั้นเปียกแฉะไปด้วยไอน้ำที่มาจากกระบวนการควบแน่นอยู่ด้านบนของฝาซึ้ง

ลักษณะการใช้งานฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 20 นิ้ว แค่นำไปวางบนซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 20 นิ้วเพียงเท่านั้น เนื่องจากซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 20 นิ้วจะไม่เหมือนเข่งติ่มซำขนาดอื่นๆ ที่จะมีปากขอบไม้ไผ่ด้านในยื่นขึ้นมาเพื่อรับกับฝาเข่งติ่มซำหรือเข่งติ่มซำชั้นถัดไปเมื่อนำเข่งติ่มซำมาวางซ้อนกัน นอกจากนี้ฝาเข่งติ่มซำขนาด 20 นิ้วยังมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะไม่หลุดหรือปลิวได้โดยง่าย

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 20 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 52 เซนติเมตร
  • ความหนาของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 8.5 เซนติเมตร
  • ความสูงรวมที่จับฝา (วัดจากพื้นถึงหูจับฝาเมื่อนำฝาเข่งติ่มซำวางไว้กับพื้น) : 11 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 1,800 กรัม (หรือ 1.8 กิโลกรัม โดยประมาณ)