ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 18 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
540 บาท

คุณลักษณะของฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 56 เซนติเมตร
  • ความหนาของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 2.5 เซนติเมตร
  • ความสูงของขอบฝาเข่งติ่มซำ : ~ 8.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 1,750 กรัม (หรือ 1.75 กิโลกรัม โดยประมาณ)

ฝาสำหรับซึ้งนึ่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว (หรือประมาณ 46 เซนติเมตร) เหมาะสำหรับใช้กับ ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลางฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 18 inches Diameter Width)
รูปวัดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว โดยฝาเข่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 46 เซนติเมตร

ฝาซึ้งนึ่งติ่มซำที่ทำจากไม้ไผ่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการช่วยดูดซับความชื้น และระบายความชื้นจากไอน้ำส่วนเกินออกไป ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในซึ้งนึ่งติ่มซำดังกล่าวไม่เกิดอาการฝนตกภายใน หากไม่ได้ฝาใช้เข่งติ่มซำที่สานจากไม้ไผ่ จะส่งผลให้อาหารที่นึ่งอยู่นั้นเปียกแฉะไปด้วยไอน้ำที่มาจากกระบวนการควบแน่นอยู่ด้านบนของฝาซึ้ง ดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่า หากใช้ฝาเข่งติ่มซำที่ทำจากไม้ไผ่สาน จะมีไอน้ำลอยซึมออกมาจากฝาเข่งติ่มซำขณะกำลังนึ่งติ่มซำ

ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว ด้านใน (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 18 inches Inside)
รูปอีกด้านหนึ่งของฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว แสดงให้เห็นถึงงานสานไม้ไผ่ด้านใน

ลักษณะการใช้งานฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว แค่นำไปวางบนซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 18 นิ้วเพียงเท่านั้น เนื่องจากซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 18 นิ้วจะไม่เหมือนเข่งติ่มซำขนาดอื่นๆ ที่จะมีปากขอบไม้ไผ่ด้านในยื่นขึ้นมาเพื่อรับกับฝาเข่งติ่มซำหรือเข่งติ่มซำชั้นถัดไปเมื่อนำเข่งติ่มซำมาวางซ้อนกัน นอกจากนี้ฝาเข่งติ่มซำขนาด 18 นิ้วยังมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะไม่หลุดหรือร่วงหล่นได้โดยง่าย