ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 16 นิ้ว (Dimsum Bamboo Steamer Lid 16 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
320 บาท

ฝาสำหรับซึ้งนึ่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว (หรือประมาณ 40 เซนติเมตร) เหมาะสำหรับใช้กับ ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 16 นิ้ว

ฝาซึ้งนึ่งติ่มซำที่ทำจากไม้ไผ่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการช่วยดูดซับความชื้น และระบายความชื้นและแรงดันจากไอน้ำส่วนเกินออกไป ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในซึ้งนึ่งติ่มซำดังกล่าวไม่เกิดอาการฝนตกภายใน หากไม่ได้ฝาใช้เข่งติ่มซำที่สานจากไม้ไผ่ จะส่งผลกระทบทำให้อาหารที่นึ่งอยู่นั้นเปียกแฉะไปด้วยหยดน้ำที่เกาะอยู่บนฝาซึ้ง

ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 16 นิ้ว หรือเข่งนึ่งซาลาเปาขนาด 16 นิ้ว พร้อมกับฝาเข่งติ่มซำขนาด 16 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket and Lid Cover 16 inches) มีจำหน่ายที่ แมงปูด...การเครื่องครัว จ้า

ตัวอย่างเข่งไม้ไผ่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมฝาเข่งติ่มซำ 16 นิ้ว ครอบอยู่ด้านบน

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 16 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 40.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 500 กรัม