ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 12 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 12 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
175 บาท

ฝาเข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว (หรือประมาณ 30 เซนติเมตร) ฝาเข่งติ่มซำสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดกลาง 12 นิ้ว

ฝาเข่งติ่มซำที่สานจากไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาตินั้น มีประโยชน์ในเรื่องของการดูดซับความชื้นภายในขณะนึ่งติ่มซำ และยังช่วยระบายแรงดันและความชื้นจากไอน้ำส่วนเกินให้ซึมออกไปจากเข่งติ่มซำ ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่นึ่งอยู่ในเข่งติ่มซำไม่เปียกแฉะจากหยดน้ำที่เกิดขึ้นจากการควบแน่นภายในบริเวณฝาจนเกินไป

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 12 นิ้ว กับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 12 นิ้ว

คุณลักษณะของฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 12 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 30 เซนติเมตร
  • ความหนาของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 3.9 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 240 กรัม