ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Lid 10 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
140 บาท

ฝาเข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Lid) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว (หรือประมาณ 26 เซนติเมตร) ฝาเข่งติ่มซำสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้ว

ฝาเข่งติ่มซำสานจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งแน่นอนว่าไม้ไผ่นั้นมีประโยชน์ในการดูดซับความชื้นที่เกิดขึ้นภายในขณะที่กำลังนึ่งติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ ฮะเก๋า บ๊ะจ่าง ตาหงส์ ฯลฯ นอกจากนี้ไม้ไผ่สานยังสามารถช่วยระบายแรงดัน และความชื้นจากไอน้ำส่วนเกินให้ซึมออกไปจากเข่งติ่มซำ ทำให้ติ่มซำหรืออาหารที่ท่านนึ่งอยู่ในเข่งติ่มซำไม่เปียกแฉะจากหยดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นและเกาะตัวอยู่บริเวณฝาเข่งติ่มซำมากจนเกินไป

ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้ว กับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 10 นิ้ว

รูปภาพเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้ว พร้อมฝาเข่งติ่มซำ 10 นิ้ว

คุณลักษณะของฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 10 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก (รวมขอบ) : 25.8 - 26.1 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน (ไม่รวมขอบ) : 23.7 - 24.8 เซนติเมตร
  • ความหนาของขอบฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ : 3.6 เซนติเมตร
  • ความหนาแผ่นไม้ไผ่ที่กั้นระหว่างภายในและภายนอก : 0.7 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 230 กรัม