ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4.5 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
20 บาท

ถ้วยสำหรับรองนึ่งติ่มซำสเตนเลสขนาด 4 1/2 นิ้ว (ประมาณ 11 เซนติเมตร) ใช้รองนึ่งติ่มซำประเภทที่มีน้ำคลุกคลิก โดยขั้นต่ำสุดสามารถใช้ร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 6 นิ้ว (15 เซนติเมตร) เป็นต้นไป

เปรียบเทียบถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) กับ ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11 ซม.)

หมายเหตุ : รูปด้านบนเปรียบเทียบขนาดระหว่าง ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) (ซ้าย) กับ ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (11 เซนติเมตร) (ขวา)

คุณลักษณะของถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำขนาด 4 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 11 เซนติเมตร
  • ความสูงจากพื้น : X เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 25 กรัม