ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
16 บาท

ถ้วยสเตนเลสสำหรับรองนึ่งติ่มซำขนาด 4 นิ้ว (ประมาณ 10 เซนติเมตร) ใช้สำหรับรองนึ่งติ่มซำประเภทที่มีน้ำคลุกคลิก โดยขั้นต่ำสุดสามารถใช้ร่วมกับ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้ว (13 เซนติเมตร) ได้

เปรียบเทียบถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) กับ ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4.5 นิ้ว (11 ซม.)

หมายเหตุ : รูปด้านบนเปรียบเทียบขนาดระหว่าง ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) (ซ้าย) กับ ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (11 เซนติเมตร) (ขวา)

คุณลักษณะของถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำขนาด 4 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 10.2 เซนติเมตร
  • ความสูงจากพื้น : 2 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 20 กรัม