เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 4 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 4 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
44 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 4 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 10 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : 9 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 5.5 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : 4.5 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 4 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 65 กรัม

คำบรรยายสินค้า

ตะกร้านึ่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว (หรือประมาณ 10เซนติเมตร) หรือเรียกชื่อสั้นๆ ว่า "เข่งติ่มซำ 4 นิ้ว" ซึ่งเป็นเข่งติ่มซำขนาดเล็กที่ "แมงปูด...การเครื่องครัว" จำหน่าย ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม แล้วมัดด้วยหวาย (หรือมัดด้วยทองแดง) เพื่อให้เข่งติ่มซำไม้ไผ่คงรูป พื้นตัวเข่งติ่มซำมัดด้วยหวายไม้ไผ่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 4 นิ้วสามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 4 นิ้ว , รังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) หรือ ถ้วยรองนึ่งสเตนเลส 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) ได้พอดี

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 4 นิ้ว ด้านหลัง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket Backside)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 4 นิ้ว ด้านหลัง แสดงให้เห็นถึงงานสานที่มาจากโรงงาน

อุปกรณ์ติ่มซำที่ใช้ร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 4 นิ้ว

แผ่นรังผึ้งสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Plate 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 26 บาท

ถ้วยสเตนเลสรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (10 ซม.) (Stainless Steel Steaming Bowl 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 16 บาท

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 นิ้ว (Dim Sum Paper 4 inches)

ราคาต่อหน่วย : 230 บาท