เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 3.5 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 3.5 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
44 บาท

คุณลักษณะของเข่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 3.5 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : 9 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่นึ่งติ่มซำ) : 8 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : 4 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : 3 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงพื้นเข่งติ่มซำ) : 2.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 28 กรัม

ตะกร้านึ่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว (หรือประมาณ 9 เซนติเมตร) เข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม แล้วมัดด้วยหวาย (หรือมัดด้วยทองแดง) ซี่ไม้พื้นเข่งติ่มซำจำนวน 5 ซี่ไม้ มัดด้วยหวายไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 3.5 นิ้ว

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 3.5 นิ้ว ด้านหลัง
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 3.5 นิ้ว ด้านหลัง แสดงให้เห็นถึงงานสานที่มาจากโรงงาน หมายเหตุ : ขนาดของเข่งติ่มซำ เช่น 3.5 นิ้ว 5 นิ้ว 6 นิ้ว ไปจนถึงขนาด 22 นิ้ว ก็วัดจากด้านก้นของตัวเข่งไม้ไผ่นี่เอง