เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 14 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
340 บาท

Rare Item สุดๆ

สำหรับ

"เข่งติ่มซำ 14 นิ้ว"

ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 14 นิ้ว

ถือเป็นหนึ่งในเข่งติ่มซำไซส์หายาก (Rare Item) ในดินแดนสยามประเทศแห่งนี้

คุณลักษณะของตะกร้านึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 14 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 37 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบในส่วนที่กว้างที่สุด (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : 33 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : ~ 10 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : 8 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : 7.2 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 560 กรัม

เข่งติ่มซำซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว (หรือประมาณ 36 เซนติเมตร) ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม แล้วมัดด้วยหวาย (หรือมัดด้วยทองแดง) เพื่อให้เข่งติ่มซำไม้ไผ่คงรูปเป็นทรงกลม พื้นตัวเข่งติ่มซำมีซี่ไม้ไผ่ 13 ซี่มัดกับซี่ไม้ไผ่ที่วางขวางอยู่ด้านใต้อีก 5 ซี่ด้วยหวายไม้ไผ่ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 14 นิ้วสามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 14 นิ้ว (36 เซนติเมตร) ได้พอดี

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว สามารถวางบน กะละมังสแตนเลส อย่างหนา เบอร์ 34 ได้พอดีเลย (เราคิดมาให้แล้ว)

เข่งติ่มซำ 14 นิ้ว
เราทดลองมาให้ท่านแล้ว ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 14 นิ้ว (หรือขนาดประมาณ 36 เซนติเมตร) ทดลองวางบน ชามผสมอาหารสแตนเลส อย่างหนา ขนาดปากชาม 34 เซนติเมตร (เบอร์ 34) ซึ่งสามารถวางลงได้อย่างพอดี ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงอะไรอีกแล้ว
ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 14 นิ้ว กับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขนาด 14 นิ้ว พร้อมกับฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว สามารถใช้ร่วมกันได้
ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 14 นิ้ว กับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่ 14 นิ้ว
รูปแสดงเข่งติ่มซำไม้ไผ่ ขนาด 14 นิ้ว วัดขนาดจากด้านหลังด้วยตลับเมตร หมายเหตุ : การเรียกขนาดเข่งติ่มซำขนาดต่างๆ เช่น เข่งติ่มซำ 14 นิ้ว เป็นต้น มาจากการวัดขนาดด้านหลังของเข่งติ่มซำไม้ไผ่ดังปรากฎตามรูปข้างบน
เข่งติ่มซำ 14 นิ้ว
รูปแสดงการวัดขนาดพื้นที่ด้านในเข่งติ่มซำ 14 นิ้ว โดยเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 33 เซนติเมตร
เข่งติ่มซำ 14 นิ้ว
รูปความลึกจากขอบปากเข่งติ่มซำขนาด 14 นิ้ว จนถึงพื้นเข่งติ่มซำ ประมาณ 7 เซนติเมตร
เข่งซาลาเปา 14 นิ้ว
รูปแสดงความสูงของเข่งติ่มซำขนาด 14 นิ้ว จากพื้นถึงปากขอบเข่งติ่มซำ อยู่ที่ประมาณ 10 เซนติเมตร