ฝากรวยสแตนเลส 8 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 8 inches with Handle)

ราคาต่อหน่วย: 
220 บาท

คุณลักษณะของฝากรวยสแตนเลส 5 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากฝากรวย : 13.7 - 13.9 เซนติเมตร
  • ความสูงทั้งหมด (จากพื้นถึงที่จับกรวย) : 12.2 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 130 กรัม

ฝากรวยสแตนเลส 5 นิ้ว (Cone-Shaped Stainless Steel Cover 5 inches with Handle) สามารถใช้ร่วมกับ เข่งติ่มซำสแตนเลสขนาด 5 นิ้ว หรืออาจจะนำไปใช้เป็นฝาชีครอบหม้อลาว เป็นฝาปิดหม้อข้าวเกรียบ หรือใช้เป็นฝาครอบสำหรับอบนึ่งอาหารต่างๆ ก็ได้เช่นกัน

ฝากรวยสแตนเลส 5 นิ้ว
รูปฝากรวยสแตนเลส 5 นิ้ว หงายให้เห็นด้านใน
เข่งติ่มซำสแตนเลส 5 นิ้ว
รูปฝากรวยสแตนเลส 5 นิ้ว ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ เข่งติ่มซำสแตนเลส 5 นิ้ว ได้พอดี

ฝาเข่งติ่มซำสแตนเลส ขนาด 5 นิ้ว ทรงกรวยพร้อมฝาจับ สามารถล้างทำความสะอาดเมื่อใช้งานแล้วเสร็จได้โดยง่าย เนื่องจากผลิตด้วยสแตนเลส เนื่องจากสแตนเลสก็สามารถขึ้นสนิมได้ ดังนั้นหลังจากทำความสะอาดแล้วเสร็จต้องเช็ดให้แห้งนะจ๊ะ