ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 inches Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
590 บาท

เข่งซาลาเปาขนาดใหญ่ 18 นิ้ว

จะว่าไป ณ แห่งหนตำบลนี้ มีแต่เพียง "แมงปูด...การเครื่องครัว" เท่านั้นที่จำหน่าย

คุณลักษณะของซึ้งนึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 45.5 - 46.2 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่นึ่งติ่มซำ) : ~ 40.5 - 41.2 เซนติเมตร
  • ความหนาขอบเข่งติ่มซำ : ~ 2.5 เซนติเมตร
    • สามารถใส่เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 5 นิ้วได้ 7 ใบ หรือ
    • ใส่เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 6 นิ้วได้ 5 ใบ
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : ~ 9.8 - 10 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงพื้นเข่งติ่มซำ) : 7.5 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 1.6 กิโลกรัม

ณ บัดเดี๋ยวนี้ มีแต่เพียง "แมงปูด...การเครื่องครัว" เจ้าเดียวที่จำหน่าย เข่งติ่มซำไซส์ใหญ่ขนาด 18 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้นึ่งซาลาเปา ขนมจีบ หรือนึ่งบ๊ะจ่างขาย สามารถใช้ร่วมกับ กะละมังสแตนเลส เบอร์ 42 ได้อย่างพอดี

เข่งติ่มซำ 18 นิ้ว
เราทดลองมาให้ท่านแล้ว ตะกร้านึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว (46 เซนติเมตร) ทดลองวางบน กะละมังสแตนเลส เบอร์ 42 ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้เลย

เข่งนึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว (หรือประมาณ 46 เซนติเมตร) สานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลมหลายๆ ชั้นจนได้ขอบเข่งติ่มซำที่หนา ซี่ไม้พื้นเข่งติ่มซำมัดด้วยหวายไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 18 นิ้ว พื้นเข่งติ่มซำประกอบด้วยซี่ไม้ไผ่แนวยาว 16 ซี่ (ขนาดความกว้าง 1.5 เซนติเมตร) x แนวกว้าง 5 ซี่ ผูกรัดเข้าด้วยกันด้วยตอก เนื่องจากเป็นเข่งติ่มซำขนาดใหญ่ จึงต้องมีลวดหรือทองแดงรัดเพื่อให้ไม้ไผ่คงรูปอยู่ด้วยกัน

ลักษณะการใช้งานซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว หลายๆ ชั้น เพียงแค่วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไป เนื่องจากซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 18 นิ้วจะมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมือนเข่งติ่มซำขนาดรองลงมา (ตั้งแต่ขนาด 5 นิ้ว - 16 นิ้ว) ที่จะมีปากขอบไม้ไผ่ด้านในยื่นขึ้นมาเพื่อรับกับฝาเข่งติ่มซำหรือซึ้งนึ่งติ่มซำชั้นถัดไปเมื่อนำมาวางเรียงซ้อนกันเป็นแนวตั้ง นอกเหนือจากนี้ ซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 18 นิ้วยังมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากพอที่จะไม่หล่น หรือร่วงลงมาได้โดยง่าย ดังนั้น ขอให้ท่านสบายใจได้

เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว ด้านหลัง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 Inches Backside)
รูปเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว ด้านหลัง แสดงให้เห็นชิ้นไม้ไผ่เรียงต่อกัน พร้อมวัดขนาด ณ ก้นเข่งที่ประมาณ 46 เซนติเมตร
เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว ด้านหลัง (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 Inches Backside)
วัดขนาด ณ ก้นเข่งนึ่งซาลาเปา 18 นิ้ว (ประมาณ 46 เซนติเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 Inches Inside Diameter Width)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในเข่งนึ่งซาลาเปาขนาด 18 นิ้ว ประมาณ 40.5 เซนติเมตร
ความสูงเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 Inches Height)
วัดขนาดความสูงตลอดเข่งติ่มซำ 18 นิ้ว ความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร
ความสูงเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 Inches Inside Height)
วัดความสูงด้านในเข่งนึ่งซาลาเปาขนาด 18 นิ้ว จากพื้นเข่งติ่มซำถึงขอบปากเข่งติ่มซำ ประมาณ 7 เซนติเมตร
ความหนาขอบเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 18 นิ้ว (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 18 Inches Edge Width)
ความหนาของขอบเข่งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว ประมาณ 2.5 เซนติเมตร

ซึ้งนึ่งติ่มซำขนาด 18 นิ้ว จะบรรจุเข่งติ่มซำ 5 นิ้ว และ 6 นิ้ว ได้กี่ใบ?

"แมงปูด...การเครื่องครัว" ได้ทดลองวาง เข่งติ่มซำขนาด 5 นิ้ว และ เข่งติ่มซำขนาด 6 นิ้ว ลงใน ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ปรากฎดังรูปภาพด้านล่าง

เข่งติ่มซำ 18 นิ้ว
รูป เข่งติ่มซำ 5 นิ้ว วางลงใน เข่งนึ่งซาลาเปาขนาด 18 นิ้ว ได้จำนวน 7 ใบแบบฟิตพอดี
เข่งติ่มซำ 18 นิ้ว
รูป เข่งติ่มซำ 6 นิ้ว ขอบสแตนเลส + พื้นหนา ทดลองวางลงใน เข่งนึ่งซาลาเปาไม้ไผ่ขนาด 18 นิ้ว สามารถวางได้จำนวน 5 ใบแบบมีช่องว่างระบายไอน้ำเหลือตรงกลาง

เข่ง 18 นิ้ว เอาไปใช้นึ่งอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะจ๊ะ

นอกจากท่านลูกค้าจะนำเข่งติ่มซำ 18 นิ้ว ไปนึ่งติ่มซำ เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา แล้วนั้น ท่านยังสามารถนำเข่ง 18 นิ้ว มาประยุกต์ใช้นึ่งอย่างอื่นก็ได้ เช่น ลูกชิ้น เผือก มัน เป็นต้น รูปข้างล่างเป็นตัวอย่างการใช้งาน ซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 20 นิ้ว เอามานึ่งอย่างอื่นนอกเหนือจากติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา หรือ บ๊ะจ่าง

เข่งติ่มซำ 20 นิ้ว นึ่งเผือก มัน ลูกชิ้น

ตัวอย่างการใช้งานซึ้งนึ่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 20 นิ้ว (เข่งซาลาเปา) นอกเหนือจากการนึ่งติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา (อ้างอิงรูปภาพ : http://www.holidaythai.com)

เชื่อมั้ย! มีคุณลูกค้าซื้อ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 18 นิ้ว เพื่อเอาไปทำเป็น "ที่นอนแมว" ด้วยนะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์กันเลยทีเดียวเชียว ท่านใดอยากลองเอาเข่งติ่มซำไปทำที่นอนแมวเหมือนคุณลูกค้ารายนี้ดูบ้างก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะจ๊ะ