กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 8 นิ้ว (Dim Sum Paper 8 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
490 บาท

คุณลักษณะของกระดาษรองนึ่งติ่มซำ 8 นิ้ว (17.5 เซนติเมตร)

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 17.5 เซนติเมตร
  • ความหนาของปึกกระดาษ : 1.6 เซนติเมตร
  • จำนวนกระดาษรองนึ่งติ่มซำ : 500 แผ่น
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 400 กรัม
  • เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับเข่งติ่มซำ 8 นิ้ว

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 7 นิ้ว (7 นิ้ว หรือ Dim Sum Paper 7 inches)

หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 17.5 เซนติเมตร ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษวงกลมมาพร้อมกับรูระบายไอน้ำ ใช้สำหรับรองนึ่งติ่มซำ อาทิเช่น ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 7 นิ้วเหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 8 นิ้วเป็นต้นไป กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 7 นิ้ว 1 ปึก (หรือ 1 รีม) มีจำนวนแผ่นกระดาษสำหรับรองนึ่งติ่มซำรวมทั้งสิ้น 500 แผ่น