กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 12 นิ้ว (Dim Sum Paper 12 inches)

ราคาต่อหน่วย: 
580 บาท

คุณลักษณะของกระดาษรองนึ่งติ่มซำ 12 นิ้ว (25.5 เซนติเมตร)

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 25.5 เซนติเมตร
  • ความหนาของปึกกระดาษ : 2 เซนติเมตร
  • จำนวนกระดาษรองนึ่งติ่มซำ : 500 แผ่น
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 1,000 กรัม
  • เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับเข่งติ่มซำ 12 นิ้ว

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 10 นิ้ว (10 นิ้ว หรือ Dim Sum Paper 10 inches)

หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 25.5 เซนติเมตร ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษวงกลมมาพร้อมกับรูระบายไอน้ำ ใช้สำหรับรองนึ่งติ่มซำ อาทิเช่น ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 10 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 12 นิ้วเป็นต้นไป กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 10 นิ้ว 1 ปึก (หรือ 1 รีม) มีจำนวนแผ่นกระดาษสำหรับรองนึ่งติ่มซำรวมทั้งสิ้น 500 แผ่น