ที่ใส่ช้อนส้อม

ราคาต่อหน่วย: 
0 บาท
ที่ใส่ช้อนส้อม แบบตั้ง : 16.5 x 20cm (สูงตลอดแนว) x 10.5cm (เส้นผ่านศูนย์กลาง) แบบติดผนัง : ยาว 10.5cm x ช่องแรก 5.5 cm x ช่อง 2 10cm x กว้าง 7.5 x สูงตลอดแนว 18cm x สูงถึงขอบ 15.5 cm แบบแขวน : ยาว 10.5cm x ช่องแรก 5.5 cm x ช่อง 2 10cm x กว้าง 7.5 x สูงตลอดแนว 16.5cm x สูงถึงขอบ 15 cm