พิมพ์กดขนมจีน สแตนเลส 3.5 นิ้ว (Stainless Steel Fermented Rice Flour Noodles Mold 3.5 Inches)

ราคาต่อหน่วย: 
380 บาท

คุณลักษณะของพิมพ์ขนมจีน สแตนเลส 3.5 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากกระป๋องแม่พิมพ์ : 3.5 นิ้ว (หรือประมาณ 9 เซนติเมตร)
  • ความสูงกระป๋องแม่พิมพ์ : 4 นิ้ว (หรือประมาณ 10 เซนติเมตร)