ช้อนสั้นสไตล์ญี่ปุ่น ดำ-แดง (Japanese-Style Black-Red Short Soup Spoon)

ราคาต่อหน่วย: 
0 บาท

ช้อนสั้นสไตล์ญี่ปุ่น ดำ-แดง (Japanese-Style Black-Red Short Soup Spoon) เป็นช้อนสำหรับใช้ตักข้าว (ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า Gohan หรือ ご飯) หรือตักซุปจากถ้วยซุปมิโซะ วัสดุผลิตจากเมลามีนแยกชั้นกันระหว่าง เมลามันชั้นสีดำ และ เมลามีนชั้นสีแดง ซึ่งสามารถทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียส จึงปลอดภัยเมื่อใช้ช้อนสั้นสไตล์ญี่ปุ่น (อาจเรียกอีกชื่อว่า "ช้อนโกะฮัน" "ช้อนโกะฮัง" หรือ "ช้อนโงะฮัง" ก็ได้)