มีดญี่ปุ่นสำหรับแล่ปลา ซาซิมิ ขนาด 10 นิ้ว (Japanese Knife For Cutting Fishes and Sashimi 10 Inch)

ราคาต่อหน่วย: 
900 บาท

มีดญี่ปุ่นสำหรับแล่ปลา ซาซิมิ ขนาด 10 นิ้ว (Japanese Knife For Cutting Fishes and Sashimi 10 Inch)

คุณลักษณะของ มีดญี่ปุ่นสำหรับแล่ปลา ซาซิมิ ขนาด 10 นิ้ว (Japanese Knife For Cutting Fishes and Sashimi 10 Inch)

  • น้ำหนักโดยประมาณ : 189 กิโลกรัม