ไม้เสียบอาหาร เสียบหมู เสียบเนื้อ มีด้ามจับ ขนาด 7 นิ้ว (Bamboo Skewer 7 Inches)

ราคาต่อหน่วย: 
35 บาท

คุณลักษณะของไม้เสียบอาหาร เสียบหมู เสียบเนื้อ มีด้ามจับ ขนาด 7 นิ้ว

  • ความยาว : 7 นิ้ว
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 81 กรัม
  • ขายเป็นแพค 1 แพค มี 40 ชิ้น