มีดปังตอจีนเบอร์ 1 (No.1 Stainless Steel Cleaver with Stainless)

ราคาต่อหน่วย: 
600 บาท

มีดปังตอจีนเบอร์ 1 (No.1 Stainless Steel Cleaver with Stainless)

คุณลักษณะของ มีดปังตอจีนเบอร์ 1 (No.1 Stainless Steel Cleaver with Stainless)

  • น้ำหนักโดยประมาณ : 636 กิโลกรัม