ตราชั่งจีน

ราคาต่อหน่วย: 
900 บาท

คุณลักษณะของกระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (11.5 เซนติเมตร)

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 11.5 เซนติเมตร
  • ความหนาของปึกกระดาษ : 1.5 เซนติเมตร
  • จำนวนกระดาษรองนึ่งติ่มซำ : 400 แผ่น
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 160 กรัม
  • เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับเข่งติ่มซำ 6 นิ้ว

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว (4.5 นิ้ว หรือ Dim Sum Paper 4 1/2 inches)

หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11.5 เซนติเมตร ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษวงกลมมาพร้อมกับรูระบายไอน้ำ ใช้สำหรับรองนึ่งติ่มซำ อาทิเช่น ขนมจีบ ซาลาเปา เป็นต้น กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้วเหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาดเล็ก 6 นิ้วเป็นต้นไป กระดาษรองนึ่งติ่มซำ 4 1/2 นิ้ว 1 ปึก (หรือ 1 รีม) มีจำนวนแผ่นกระดาษสำหรับรองนึ่งติ่มซำรวมทั้งสิ้น 400 แผ่น

กระดาษรองนึ่งติ่มซำ
รูปเปรียบเทียบกระดาษรองนึ่งติ่มซำขนาด 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร) สำหรับเข่งติ่มซำ 5 นิ้ว และ กระดาษรองนึ่งติ่มซำขนาด 4.5 นิ้ว (11 เซนติเมตร) สำหรับเข่งติ่มซำ 6 นิ้ว