พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบัวหิมะ (Mooncake and Snow Skin Mooncake Press Mold)

ราคาต่อหน่วย: 
150 บาท

พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบัวหิมะ (Mooncake and Snow Skin Mooncake Press Mold)

คุณลักษณะของ พิมพ์ขนมไหว้พระจันทร์ ขนมบัวหิมะ (Mooncake and Snow Skin Mooncake Press Mold)

  • น้ำหนักโดยประมาณ : 94 กิโลกรัม