เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 12 นิ้ว พื้นหนา (Dim Sum Bamboo Steamer Basket 12 inches with Thick Base)

ราคาต่อหน่วย: 
250 บาท

คุณลักษณะของตะกร้านึ่งติ่มซำสานด้วยไม้ไผ่ขนาด 12 นิ้ว พื้นหนา

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก : ~ 29.8 - 30.2 เซนติเมตร
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบใน (พื้นที่สำหรับนึ่งติ่มซำ) : ~ 26 - 27.1 เซนติเมตร
  • ความสูงตลอดเข่งติ่มซำ : ~ 7.4 เซนติเมตร
  • ความสูงเข่งติ่มซำในแต่ละชั้น (เมื่อวางซ้อนกัน) : ~ 6 เซนติเมตร
  • ความลึก (จากขอบด้านบนถึงซี่ไม้รองติ่มซำ) : ~ 5.1 - 5.2 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 380 กรัม

เข่งติ่มซำซึ่งสานขึ้นจากไม้ไผ่ (Dim Sum Bamboo Steamer Basket) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว (หรือประมาณ 30 เซนติเมตร) ตัวเข่งติ่มซำสานจากไม้ไผ่โดยนำมาดัดม้วนให้เป็นวงกลม 3 ชั้น แล้วมัดด้วยตอกเพื่อให้เข่งติ่มซำไม้ไผ่คงรูป พื้นตัวเข่งติ่มซำเป็นชิ้นไม้ไผ่ชิ้นหนาเรียงต่อกัน เข่งติ่มซำไม้ไผ่ขนาด 12 นิ้ว พื้นหนา สามารถใช้ร่วมกับ ฝาเข่งติ่มซำไม้ไผ่สานขนาด 12 นิ้ว (30 เซนติเมตร) ได้อย่างพอดี

เข่ง 12 นิ้ว มันกว้างขนาดไหน?

ดูตัวอย่างการใช้งานเข่งติ่มซำขนาด 12 นิ้ว ว่าสามารถบรรจุติ่มซำ ขนมจีบ ซาลาเปา ได้มากน้อยแค่ไหน คลิกที่นี่เลยจ้ะ เข่งติ่มซำไม้ไผ่ 12 นิ้ว