พิมพ์กดซาหริ่ม สแตนเลส 5 นิ้ว (Stainless Steel Sarim Dessert Mould 5 Inches)

ราคาต่อหน่วย: 
380 บาท

คุณลักษณะของพิมพ์กดซาหริ่ม สแตนเลส 5 นิ้ว

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปากกระป๋องแม่พิมพ์ : 5 นิ้ว (หรือประมาณ 13 เซนติเมตร)
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูหูจับ : 3 เซนติเมตร
  • ความยาวตั้งแต่หูจับด้านหนึ่งไปอีกด้านหนี่ง : 18 เซนติเมตร
  • ความสูงกระป๋องแม่พิมพ์ : 5.5 นิ้ว (หรือประมาณ 14.5 เซนติเมตร)
  • ความยาวของที่กดลอดช่อง : 8 นิ้ว (หรือประมาณ 20.5 เซนติเมตร)
  • ขนาดด้ามจับของที่กดลอดช่อง : 2.5 เซนติเมตร

พิมพ์กดซาหริ่ม (สลิ่ม) สแตนเลส ขนาดปากกระป๋องกว้าง 5 นิ้ว (Stainless Steel Sarim Dessert Mould 5 Inches)

หรือขนาด 13 เซนติเมตรโดยประมาณ แม่พิมพ์กดซาหริ่มจัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับทำขนมไทย ในชุดทำซาหริ่มประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ชิ้น ได้แก่ ส่วนที่เป็นกระป๋องเจาะรูด้านใต้ และ ที่กดซาหริ่ม โดยรูจะเล็กกว่ากระป๋องลอดช่อง วัสดุทำจากสแตนเลส จึงช่วยให้ทำความสะอาดง่ายและการขึ้นสนิมที่ยากกว่า (สแตนเลสก็สามารถขึ้นสนิมได้เช่นกันนะจ๊ะ) ตัวกระป๋องมีห่วงวงกลม 2 ห่วงสำหรับสอดไม้เพื่อยกกระป๋องเหนือภาชนะ (หม้อ) ที่รองซาหริ่มอยู่ด้านใต้