ที่ตักน้ำแข็ง อย่างหนา แบบปากเหลี่ยม ขนาด 27 ซม. (Aluminium Ice Scoop Heavy Duty Square 27 Centimetre)

ราคาต่อหน่วย: 
360 บาท

ที่ตักน้ำแข็งขนาดกลาง สามารถใช้ตักอย่างอื่นนอกจากน้ำแข็งก็ได้ ตัวอย่างเช่น ตักข้าวสาร ตักเมล็ดถั่ว ตักแป้ง หรือจะประยุกต์ไปใช้ตักอาหารสัตว์ เป็นต้น ส่วนปลายเจาะรูสำหรับใช้ห้อยกับตะปูเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ที่ตักน้ำแข็ง
รูปเปรียบเทียบที่ตักน้ำแข็งขนาดกลาง (ซ้ายมือ) และที่ตักน้ำแข็งขนาดใหญ่ (ขวามือ)

คุณสมบัติของที่ตักน้ำแข็งขนาดกลาง

  • ความยาวทั้งหมด : 26.2 เซนติเมตร
  • ความยาวเฉพาะส่วนของที่ตักน้ำแข็ง : 17.2 เซนติเมตร
  • ความยาวเฉพาะด้ามจับ : 9 เซนติเมตร
  • ความกว้าง (ส่วนที่กว้างที่สุด) : 9.6 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก : 119 กรัม