กระทะทำไข่กระทะ สแตนเลส 17 ซม. (Stainless Steel Indochina Omelette / Fried Egg Pan 17 cm)

ราคาต่อหน่วย: 
120 บาท

คุณลักษณะของกระทะทำไข่กระทะ สแตนเลส ขนาด 17 เซนติเมตร

  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (วัดจากปากกระทะ) : 17 เซนติเมตร
  • ขนาดความกว้าง (วัดจากหูจับด้านหนึ่งไปหูจับอีกด้านหนึ่ง) : 20 เซนติเมตร
  • ความสูง (ไม่รวมหูจับ) : 3.7 เซนติเมตร
  • น้ำหนักโดยประมาณ : 137 กรัม

กระทะสำหรับทำไข่กระทะ สแตนเลส ขนาด 17 เซนติเมตร

สามารถใช้งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับทำไข่กระทะซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศแถบอินโดจีน ได้แก่ ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เนื่องมาจากได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส

ท่านอาจจะใช้กระทะทำไข่กระทะแบบ "ไข่ดาว" (Fried Egg) "ไข่คน" (Scrambled Egg) หรือ "ไข่เจียว" (Omelette) แล้วเติมไส้กรอกแบบฝรั่ง (Sausage) กุนเชียง (Chinese Sausage) หมูยอหรือหมูสับ (Ground Pork) ปรุงรสแล้วทำให้สุก มีบางที่ใช้หอมฝรั่งสับผัดกับหมูสับ เป็นต้น

กระทะทำไข่กระทะ
รูปเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่าง กระทะทำไข่กระทะอะลูมิเนียม (ซ้าย) กับ กระทะทำไข่กระทะสแตนเลส (ขวา) แสดงให้เห็นถึงความหนาและมีน้ำหนักของวัสดุสแตนเลสเมื่อเปรียบเทียบกับกระทะไข่กระทะอะลูมิเนียมที่นิยมใช้กัน

ทำไมต้องใช้กระทะทำไข่กระทะที่เป็น "สแตนเลส" แทนการใช้ "อลูมิเนียม"

รู้หรือไม่!.. ภาชนะ "อลูมิเนียม" มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค ได้กล่าวว่าภาชนะดังกล่าวหากนำมาใช้หุงต้มอาหาร มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารอะลูมิเนียม ซึ่งหากเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาท และเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง การปรุงอาหารที่มีรสเปรี้ยว และรสเค็มมากซึ่งมีความเป็นกรด และด่างสูง ด้วยวิธีการการต้ม ตุ๋น หรือเคี่ยว จะทำให้ภาชนะประเภทอะลูมิเนียมเกิดการกัดกร่อนและปนเปื้อนลงในอาหารได้ จึงแนะนำให้ใช้วัสดุประเภทสแตนเลสแทน

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม แมงปูด...การเครื่องครัว จึงเลือกจำหน่ายแต่กระทะสำหรับทำไข่กระทะที่ทำจาก "สแตนเลส" เพียงเท่านั้น

อ้างอิงเนื้อข่าวฉบับเต็มจาก : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

กระทะทำไข่กระทะ
รูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระทะสำหรับทำไข่กระทะสแตนเลส วัดได้ 17 เซนติเมตร
กระทะทำไข่กระทะสแตนเลส
รูปแสดงความกว้างระหว่างหูจับของกระทะสำหรับทำไข่กระทะ สแตนเลส 17 เซนติเมตร วัดได้ 20 เซนติเมตร
กระทะทำไข่กระทะ
รูปขนาดความสูงของกระทะสำหรับทำไข่กระทะ สแตนเลส (ไม่รวมหูจับ) วัดได้ 3.7 เซนติเมตร